EKONOMİK BÜYÜME İÇİN YENİLİK VE YENİLİĞİN ÖLÇÜLMESİ

Author:

Year-Number: 2020-105
Yayımlanma Tarihi: 2020-06-09 23:46:17.0
Language : Türkçe
Konu : Ekonomi
Number of pages: 108-131
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşmenin ülke ekonomileri üzerindeki en önemli etkisi, rekabeti uluslararası alana taşımış olmasıdır. Gerek ülkeler gerekse firmalar açısından rekabet gücünü belirleyen temel faktör ise verimlilik artışının kaynağı olan yenilikçi faaliyetlerdir. Günümüzde yenilikler, sürdürülebilir ekonomik büyümenin, rekabet üstünlüğünün ve toplumsal refahın en önemli unsuru olarak kabul edilmektedir. Yeniliğin ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisi üzerine literatürde birçok ampirik çalışma mevcuttur. Bununla birlikte yeniliğin etkin yönetimi için yeniliğin ölçülmesi önemli bir zorunluluktur. Çünkü yönetim biliminde kural olan ölçemezsen yönetemezsin kalıbı, yenilik ve yenilik yönetimi için de geçerlidir. Özellikle ülkeler açısından yenilik performansının analizi için yeni ölçme yöntemleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada yeniliğin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi iktisat kuramları çerçevesinde ele alınmış, genel kabul gören yenilik ölçme yöntemleri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The most important effect of globalization on national economies is that it has carried the competition to the international arena. Today, innovations are considered as the most important element of economic growth, competitive advantage and the social welfare. There are many empirical studies in the literature on the positive impact of innovation on economic growth. However, measuring innovation is an important requirement for effective management of innovation. Because if you cannot measure, which is the rule in management science, you cannot manage the pattern, it is also valid for innovation and innovation management. Studies are carried out on new measurement methods for the analysis of innovation performance especially for countries. In this study, the effect of innovation on economic growth has been handled within the framework of economic theories, and generally accepted innovation measurement methods have been examined.

Keywords