GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM SÜRECİ VE TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIMINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2020-104
Yayımlanma Tarihi: 2020-05-16 22:25:59.0
Language : Türkçe
Konu : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Number of pages: 466-475
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kıbrıs sorunu sadece üzerinde yaşamakta olan iki devleti değil, tüm Doğu Akdeniz havzasını ilgilendiren bir sorundur. 1960’lardan günümüze çeşitli süreçlerden geçip günümüze kadar gelen, çözülmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlerinin fazlaca mesai harcadığı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminin Avrupa Birliğine katılarak, Avrupa Birliğini de bu metaforun içine çeken bir sorundur. Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini 1974 Barış Harekâtı ile ayrı devletlere bölündüğü adada, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması imzalarken Rum Kesimi Avrupa Birliğine üyelik başvurusunda bulunmuştur. 10+2 genişlemesinde Yunanistan’ın Rum Kesimine olan tam desteği sonucu Avrupa Birliği ile Güney Kıbrıs Rum Kesiminin müzakerelere başlaması neticesinde 2004 yılında Avrupa Birliği üyeliği ile sonuçlanmıştır. Kamuoyunca Annan planı olarak bilinen adadaki devletin birleşmesini öngören plan Türk tarafınca kabul edilse de Rum tarafında ret edilmiştir. Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyeliği Türkiye açısından zor sonuçlar getireceği açıktır. Türkiye’nin karşısında artık Birliğe katılımını istemeyen iki devlet vardır. Türkiye Birliğe katılmak için iki ülkeyi de ikna etmek zorunda kalacaktır. Avrupa Birliği de Türkiye’yi adadaki sorunu Birleşmiş Milletlerin öngördüğü çerçevede çözümü için sıkıştırmaktadır. Türkiye Avrupa Birliğine katılmak istiyorsa kendisine dayatılan soruna, Birliğin kendisinden istemiş olduğu yapısal değişiklikler kadar öncelik vermek zorundadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile daha fazla entegrasyona gittiği ölçüde Avrupa Birliğinden uzaklaşacaktır.

Keywords

Abstract

The Cyprus problem is a problem that concerns not only the two states that live on it, but also the entire eastern Mediterranean basin. To the present day from the 1960s to the present day through various processes, the United Nations Secretary General spent a lot of working to be resolved, South Cyprus joining the European Union by the European Union this metaphor instead of a problem. On the island, where the Turkish Republic of Northern Cyprus was divided into separate states by the 1974 Peace Campaign, Turkey signed a customs union agreement with the European Union while the Greek Cypriot side applied for membership in the European Union. As a result of Greece's full support for the Greek part in the 10 + 2 enlargement, the European Union and the Greek part of Southern Cyprus began negotiations, resulting in European Union membership in 2004. Although the plan for the unification of the state on the island, known as the Annan Plan by the public, was accepted by the Turkish side, it was rejected by the Greek side. It is clear that the accession of Southern Cyprus to the European Union will have difficult consequences for Turkey. There are two states against Turkey that no longer want to join the Union. Turkey will have to convince both countries to join the Union. The European Union is also pushing Turkey to solve the problem on the island within the framework envisaged by the United Nations. If Turkey wants to join the European Union, it has to give priority to the problem imposed on it as much as to the structural changes that the Union has asked for. To the extent that the North goes to further integration with the Turkish Republic of Cyprus, it will move away from the European Union.

Keywords


 • Duran, H. (2008, Ağustos). BM ve AB Çerçevesinde Kıbrıs Sorununa Güncel Bir Bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(21), s. 130.

 • Erdoğan, H. (2015). Kıbrıs Meselesinin Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi Beykent Üniversitesi, s. 9.

 • Hatip, E. (2018). Avrupa Birliği Karar Alma Mekanizmalarında Sürecin Sonu ve Annan Belgesi ( 1999-2004 ). s. 82.

 • http://www.cypriot.org.uk/Documents/Haber5/21-Aralik.htm. (2005, 12 22). 01 01, 2020 tarihinde www.cypriot.org.uk: http://www.cypriot.org.uk/Documents/Haber5/21Aralik.htm adresinden alındı

 • https://www.arti49.com/hirvatistan-ile-slovenya-arasindaki-karasulari-siniri-sorunu- 848399h.htm. (2017, 06 29). 01 01, 2020 tarihinde https://www.arti49.com/: https://www.arti49.com/ adresinden alındı

 • Mermerkaya, M. (2013). A.B Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Kıbrıs Politikası. Yüksek Lisans Tezi, s. 12.

 • Nugent, N. (2004). The Unfolding of the 10+2 Enlargement Round. European Union Enlargement (s. 34-55). içinde Red Globe Press. 01 01, 2020 tarihinde alındı

 • Ünalmış, A. N. (2012). AB'nin Kıbrıs Sorununa Bakışı ve Türkiye - AB İlişkileri. Yüksek Lisans Tezi Atılım Üniversitesi, s. 24-25.

                                                                                                    
 • Article Statistics