AŞIRI TEPKİ HİPOTEZİ: BİST UYGULAMASI

Author:

Year-Number: 2020-104
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : finans
Number of pages: 231-246
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etkin Piyasalar Hipotezi’ne göre, yatırımcılar rasyoneldir, tam bir bilgiye sahiptirler ve faydalarını maksimize etmeye çalışmaktadırlar. Hipoteze göre, fiyatlar piyasadaki haber, bilgi ve beklentileri tam olarak yansıtmaktadır. Piyasa katılımcıları tüm verileri inceleyerek bir fiyat belirlemekte, dolayısıyla piyasa fiyatları mevcut bilgi ve beklentileri içermektedir. Bununla birlikte piyasa etkinliği varsayımları aksine piyasa fiyatları rasyonel yatırımcılar tarafından tam olarak belirlenememekte psikolojik düşünceler önemli rol oynamaktadır. Yatırımcılar zaman zaman hatalar yapmakta, bazı piyasa katılımcıları rasyonel davranamamaktadır. İnsanlar beklenilmeyen haberlere veya olayların sonuçlarına aşırı tepki gösterebilmektedir. Aşırı tepki vermenin nedeni, piyasanın yansıtılan bilgiyi rasyonel olarak değerlendirmeyerek, olması gerekenden fazla tepki göstermesi olarak ileri sürülmektedir. Özellikle, yatırımcılar tarafından hisse senedi fiyatları yeni bilgi çerçevesinde değerlendirilirken, çok iyi ya da çok kötü haberlere aşırı tepki vermektedirler. Bu çalışmada ulaşılan sonuçlara göre uluslararası derecelendirme kuruluşlarının BİST bankacılık sektörü hisse senedi fiyat ve işlem hacmi göstergeleri üzerinde kısa süreli bir etkisi vardır.

Keywords

Abstract

According to the Effective Markets Hypothesis, investors are rational, have full knowledge and are trying to maximize their benefits. According to the hypothesis, prices fully reflect the news, information and expectations in the market. Market participants determine a price by examining all the data, so market prices include current information and expectations. However, contrary to market efficiency assumptions, market prices cannot be determined by rational investors and psychological thoughts play an important role. Investors make mistakes from time to time, and some market participants cannot act rationally. People can overreact to unexpected news or the results of events. The reason for overreaction is suggested by the market not to rationally evaluate the reflected information, but more than it should be. In particular, they are overreacting very good or very bad news, while stock prices are being evaluated by investors in the context of new information. According to the results obtained in this study, international rating agencies have a short-term effect on BIST banking sector stock price and transaction volume indicators.

Keywords