GİUSEPPE VERDİ’NİN OTELLO OPERASINDA BURJUVA SINIFININ TEMSİLİ

Author:

Number of pages: 51-58
Year-Number: 2020-103

Abstract

18. yüzyıl Fransız Aydınlanmasının ardından değişen toplumsal düzenin etkileri, 19. yüzyılda diğer birçok alanda olduğu gibi opera sanatında da hissedilir. Burjuva sınıfının kapitalist ekonomik ilişkiler sayesinde yükselmesi ve edindiği sosyal gücün doğallaştırılması, burjuvaziye, aristokrasinin sahip olduğuna benzer bir saygınlık verir. Yazıldıkları dönemin siyasi, kültürel, ekonomik görünüşünü yansıtması açısından önem arz eden sanatlardan biri olan opera söz konusu olduğunda burjuvazi, asillerin bu sanat dalını elit olarak tanımlamasına karşı çıkmaz, ancak görünümünü değiştirmeye yatırım yapar (Kehler,1994: 42). Birçok operaya konu olan Shakespeare oyunlarının ve opera sanatının, burjuvazinin yakın geçmişini gözler önüne serme konusunda birbirine benzer işlevleri olduğunu söylemek mümkündür. Bu makalede, Giuseppe Verdi ve libretto yazarı Arrigo Boito’nun, W. Shakespeare’in aynı adlı oyunundan opera sahnesine uyarladığı Otello başlıklı eserde burjuva sınıfının temsili ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

The effects of the transformation of the social order following the 18th century French Enlightenment, is felt in the art of opera as in many other fields. The rise of the bourgeoisie and the habitualization of its social power procures a respectability similar to that possessed by the aristocracy. When it comes to the opera, one of the arts that reflects the political, cultural and economic aspects of its time, the bourgeoisie does not object to the definition of this art form by the nobility as elite. However, it invests in changing its appearance (Kehler, 1994: 42). It is possible to emit that Shakespeare’s plays – which have been the subject of many operas - and the art of opera have similar functions in displaying the recent history of the bourgeoisie. This article evaluates the representation of the bourgeoisie in Otello, W. Shakespeare’s homonymous play adapted to the opera by Giuseppe Verdi and the libretto writer Arrigo Boito.

Keywords