NÖRO-EĞİTİM

Author:

Year-Number: 2020-102
Number of pages: 205-217
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nörobilim ve Eğitim kavramları son zamanlarda daha sık birlikte anılmaya başlanmıştır. Eğitim araştırmaları, öğrenme psikolojisi, ve bilişşel sinirbilim gibi alanlarla bağlantılıdır. Eğitim Nörobilim’in ve Nöro-Psikolojinin alt alanı olarak görülmektedir(Bruer,2016). Eğitim Literatüründe bu konu pek öne çıkmamakla birlikte, son zamanlarda pek çok makalede Nörobilim ve Eğitim ilişkisinin kurulmasından öte, bu konudaki ihtiyacın dile getirilmekte olduğu ve giderek yayıldığı görülmektedir. Bu birlikteliğin değerini artıracak çalışmaların sunacağı katkılar çokça tartışılmaktadır. Ancak; konu ile ilgili endişeler de dile getirilmektedir. Pozitif yaklaşımlar yanında, henüz hiç bir umut görmeyenler de bulunmaktadır. Tüm endişelere rağmen, bu birlikteliğe bakışın olumlu hale gediği görülmektedir. Nörobilim’in Eğitime uygulanması konusunda sınırlılıklar olsa da çalışmalar devam etmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada, Nöro-Eğitim adlı bu yeni alanın sınırlarını belirlemek, diğer alanlarla ilişkilerini ortaya koymak ve bu ortak alanlardaki çalışmaların yeni alana katkılarını araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla; Nörobilim ve Eğitim İlişkisi ortaya konmaya çalışılmakta, Nöro-Eğitim denilen yeni alanın oluşumu ve bu alan içinde farklı alanların birlikte çalışması gereği vurgulanmaktadır. Nörobilim’in Eğitim’e katkısı, sunduğu bulgular ve oluşan karmaşık durumlar incelenmektedir. Ulaşılmak istenen durum; Nörobilimin, henüz Eğitime beklenen ya da sanılan katkıyı verip vermediğini belirlemeye çalışmak, teorik çalışmaların Eğitim uygulamalarına yansıması durumlarının açığa kavuşturulmasına katkıda bulunmak ve Eğitim uygulamalarında bundan yararlanılıp yararlanılamayacağını ortaya koymaya çalışmaktır.

Keywords

Abstract

Neuroscience and Education terms are recently used frequently. Educational researches are related with Physcology of Learning and Cognitive Neurosci-ence. Education has been seen as the subfield of NeuroPhycology and Neu-roscience(Bruer,2016). Its not seen in the Education Literature, but Neurosci-ence and Education relationship and the need of it is being examined widely. It frquently argued that this relationship will bring much contribution. However, some concerns are being told about . There are some positive app-roaches but some are too far from that. Although there are many concerns yet, it can be said the approach is positive. There are some limitations but studies are going on. For that reason, in this study, its tried to define the frame of the new study field, the relationship with other sciences, and the contribution of it and of course the necessity of colloboration of these fiels. İts also triying to put forward the contribution of Neuroscience to Education, İts findings and the complex case about this new field. The formation of Neuro-Education, sciences related to this field, and the need of colloboration. At the end its be-ing tried to explain if Neuroscience can bring a real contribution to Education and how Education can put ıts findings into practice.

Keywords