YENİ İPEK YOLU PROJESİ VE TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETTE YÜK TAŞIMACILIĞINA OLASI YANSIMALARI ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2020-102
Yayımlanma Tarihi: 2020-03-06 21:10:01.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 323-338
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknoloji ve bilgi artışı ile birlikte hızlı değişimin yaşandığı günümüzde ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmıştır. Bu gelişmeler lojistik ve ticaretin gelişmesini ve rekabet aracı olmasını sağlamıştır. Sadece işletmeler değil ülkeler de projeler üreterek rekabet sürecine katılmıştır. Çin’in öncülük ettiği ‘Yeni İpek Yolu Projesi’ 2013 yılında başlatılan çok taraflı ve çok kapsamlı bir girişimdir. Kıtalararası kara ve deniz yolu bağlantıları ile geçtiği güzergâhta ekonomik kuşak oluşturmayı öngörüyor. Bu açıdan küresel ekonomi için büyük bir önem arz ediyor. Türkiye, ‘Yeni İpek Yolu Projesi’nde kıtalararası bağlantı kuran köprü görevi görmektedir. Bu çalışmada, ‘Yeni İpek Yolu Projesi’ dış ticaret ve yük taşımacılığı kapsamında Türkiye açısından incelenmiştir. Türkiye’nin girişime yaklaşımı ve Türkiye’nin dış ticaret ve yük taşımacılığına etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Türkiye, Çin ile artan ilişkileri ve bu girişim sayesinde ticaret hacminde artış sağlayacaktır. Aynı zamanda girişimin finanse ettiği altyapı projeleri ile fiziki altyapı eksiklikleri tamamlanacaktır. Türkiye oldukça yüksek potansiyeli ile proje fırsatlarını değerlendirerek lojistik üs olma avantajına sahiptir.

Keywords

Abstract

Today, with the rapid growth of technology and knowledge, the borders between countries have disappeared. These developments provided the improvement of trade and logistics as well as making it a competitive tool. Not only companies but also countries have participated in the competition process by producing projects. The New Silk Road Project launched by China in 2013 is a multilateral and comprehensive project. It foresees creating an economic belt on the route that is crossed by intercontinental land and sea routes. For this reason, it is of great importance for the global economy. Turkey serves as a bridge linking the continents in The New Silk Road Project. In this study, The New Silk Road Project has been examined in terms of Turkey under the scope of foreign trade and freight transport. This study tried to determine the approach of Turkey for initiative and the effects of Turkey on foreign trade and freight transport. Increased relations with China and this initiation will increase the trade volume of Turkey. At the same time, due to the infrastructure projects financed by the enterprise, physical infrastructure deficiencies will be eliminated. Having a very high potential, Turkey has the advantage of being a logistic base by evaluating project opportunities.

Keywords


 • Atlı, Altay. “Çin ve Yeni İpek Yolu Projesi”. Analist Dergisi. Sayı.44, Ekim 2014.

 • Atlı, Altay ve Sadık Ünay. “Küreselleşme Sürecinde Türkiye-Çin Ekonomik İlişkileri”, SETA Analiz. Sayı.96, Haziran 2014.

 • Babacan, Muazzez. ”Lojistik Sektörünün Ülkemizdeki Gelişimi ve Rekabet Vizyonu”, Ege Akademik Bakış Dergisi. 2003, Sayı.1, Cilt.3, ss.8-15. http://onlinedergi.com/eab/arsiv/arsivDetay.aspx?yil=2003&peryot=1 (17 Temmuz

 • “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nde Sona Gelindi”, Sabah Gazetesi. 6 Mart 2017. http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2017/03/06/baku-tiflis-kars-demiryoluprojesindesona-gelindi (15 Nisan 2017).

 • Bir Kuşak Bir Yol (One Belt One Road) Projesinde Türkiye’nin Önemi. 17 Şubat 2017.

 • “Çin’den Erdoğan’a Davet”, Vatan Gazetesi. 28 Şubat 2017. http://www.gazetevatan.com/cin- den-erdogan-a-davet-1043258-ekonomi/ (15 Nisan 2017).

 • Demirtaş, Serkan. “Çin’den ‘Stratejik’ İpek Yolu Hamlesi”, Hürriyet Gazetesi. 5 Temmuz 2014. http://www.hurriyet.com.tr/cin-den-stratejik-ipek-yolu-hamlesi-26744988 (15 Nisan

 • Ergunsü, Umut. “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu Girişimi”, Çin Hakkında Her Şey. 10 Ocak 2016. http://www.cinhh.com/ipek-yolu-ekonomikkusagive-21-yuzyil-deniz-ipek-yolu-girisimi/ (15 Nisan 2017).

 • Esmer, Soner. “Bir Kuşak Bir Yol Projesi”, Deniz Haber Ajansı. 2 Aralık 2016. http://www.denizhaber.com.tr/yazi/bir-kusak-bir-yol-one-belt-one-road-projesi-456.htm (15 Nisan 2017).

 • Fırat, Alaattin ve Fatih Gökbayrak. Dış Ticaret Teorisi ve Türkiye’de Dış Ticaret Politikaları. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, 2016.

 • Kaya, Ferudun. Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi. 4. Basım. İstanbul: Beta Yayın Evi, 2013.

 • Keyvan, Özlem Zerrin. “Türkiye Çin İlişkilerinde Yeni Dönem”, Ankara Kriz ve Siyaset Araş- tırmaları Merkezi. 8 Mart 2017. https://ankasam.org/turkiye-cin-iliskilerindeyenidonem/ (15 Nisan 2017).

 • Long, Douglas. Uluslararası Lojistik Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi. Mehmet Tanyaş, Murat Düzgün (çev.). Ankara: Nobel Yayınları, 2012.

 • Mızırak, Zekeriya. “Türkiye Dış Ticaretinin Gelişim Serüveni (1980-2004)”, [Elektronik Versi- yon] Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi. 2014, Cilt 7, Sayı 1-2, s.89-100 (28 Ocak 2017).

 • Rudolf, Moritz. “One Belt, One Road: The Silk Road”, Mercator Institute for China Studies. December 2015. https://www.merics.org/en/merics-analysis/infographicchinamapping/ china-mapping/ (15 Nisan 2017).

 • Sak, Güven. “Türkiye’nin Bir İpek Yolu Stratejisine İhtiyacı Var”, Dünya Gazetesi. 23 Nisan 2015. http://www.dunya.com/kose-yazisi/turkiyenin-bir-ipek-yolu-stratejisineihtiyacivar/23706 (15 Nisan 2017).

 • Serikkaliyeva, Azhar. “Çin’in Tek Kuşak, Tek Yol Girişimi İle İlgili Son Gelişmeler”, [Elektro- nik Versiyon] Avrasya Araştırma Enstitüsü E-Bülten. 21-27 Haziran 2016, Sayı.73, ss.1-2 (25 Mart 2017).

 • Seyidoğlu, Halil. Uluslararası İktisat. 17. Basım. İstanbul: Güzem Can Yayınları, 2009.

 • Tahincioğlu, Gökçer. “Yeni İpek Yolu İçin Türkiye Kilit Olacak”, Milliyet Gazetesi. 27 Nisan 2015.http://www.milliyet.com.tr/yeni-ipek-yolu-icin-turkiyekilit/ekonomi/detay /2050114/default.htm (15 Nisan 2017).

 • Temiz, Kadir. “Türkiye-Çin İlişkileri”, SETA Analiz. Sayı.196, Nisan 2017.

 • The World Bank, Logistics Performance Index. (t.y.) http://lpi.worldbank.org/ (2 Ocak 2017).

 • The World Bank. Logistics Performance Report. 2014. http://lpi.worldbank.org/report (2 Ocak

 • “Türkiye Avrupa’ya Hızlı Trenle Bağlanacak”, Habertürk Gazetesi. 19 Ağustos 2016. http://www.haberturk.com/ekonomi/turizm/haber/1284474-turkiye-avrupayahizlitrenle-baglanacak (15 Nisan 2017).

 • “Yeni İpek Yolu, Türkiye Dahil 65 Ülkeyi Bağlıyor”, Vatan Gazetesi. 12 Mayıs 2015. http://www.gazetevatan.com/yeni-ipek-yolu-turkiye-dahil-65-ulkeyi-bagliyor-789817ekonomi/ (18 Mart 2017).

 • Yılmaz, Önder. “Türkiye ve Çin’den Orta Koridor Hamlesi”, Milliyet Gazetesi. 24 Mayıs 2016. http://www.milliyet.com.tr/turkiye-ve-cin-denortakoridor/ekonomi/detay/2250498/default.htm (15 Nisan 2017).

 • Yılmaz, Salih. “Türkiye ve Kazakistan’ın Yeni İpek Yolu Projesi İle Avrasya Birliği Projesi’ne Bakışı”, Uluslararası Tarih ve Arkeoloji Konferansı. Kazakistan, 22-23 Mayıs 2015.

 • Yurdakul, Mithat. “Yeni İpekyolu’na Türkiye Köprüsü”, Milliyet Gazetesi. 22 Kasım 2016. http://www.milliyet.com.tr/-yeni-ipekyolu-na-turkiye-koprusu-ekonomi-2348904/ (15 Nisan 2017).

 • Yükçü, Süleyman ve Gülşah Atağan. “Ortadoğu’da Zaman Tünelinde Ticaret”, Muftav Dergisi. Sayı.1, Temmuz 2011.

                                                                                                    
 • Article Statistics