DIŞ MEKANDA GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN BİTKİSEL TASARIM OLANAKLARININ İRDELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-103
Number of pages: 69-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bugün artık pekçok ülkede fiziksel ve zihinsel engellilerin toplum yaşamına daha fazla entegre olmalarına yönelik girişimler yapılmaktadır. Toplum içerisinde farklı özelliklere sahip tüm bireylerin bir arada zaman geçirmeleri, aktif ya da pasif bir aktiviteyi ortak bir mekânda gerçekleştirmeleri sosyolojik ve psikolojik açıdan çok önemlidir. Engellilerin, tüm temel haklardan tam ve eşit şekilde yararlanması modern toplum olmanın bir gereğidir. Bu nedenle son zamanlarda kentsel alanlarda ‘evrensel tasarım’ kavramı önem kazansa da henüz engellilerin kendini tam olarak toplumla barışık hissedebilecekleri seviyede değildir. Bu çalışmada temel olarak, görme engelliler için yapılacak dış mekan tasarım yaklaşımları irdelenmiştir. Görme engellilere yönelik yapılacak bitkisel düzenlemelerde, duygu ve duyuları harekete geçirecek, koku özelliği gösteren bitkiler yönlendirici olarak kullanılabilmektedir. Bununla birlikte; güçlü zıtlıklar ve göze çarpan siluetler içeren bitkisel tasarımlar az gören kişiler için yön bulmada görsel ipuçları sağlayabilmektedirler. Sonuç olarak engelli bireylerin doğal çevreden yararlanması, kendini topluma ait hissetmesi ve yardım almadan kendi başına hareket edebilmesi için dış mekan tasarımlarında onlara yönelik çözümler getirilmeli, bu konudaki bilinç düzeyi toplumsal bazda arttırılmalıdır.

Keywords

Abstract

Today, in many countries, attempts are being made for further integration of the physically and mentally disabled people, into social life. It is very important sociologically and psychologically, for all individuals with different characteristics, to spend time together, to carry out an active or passive activity in a common place. It is a requirement of modern society to make sure that people with disabilities benefit all fundamental rights, fully and equally. Therefore, "universal design" concept have gained importance recently in urban areas, but it is still not at a level where people with disabilities can feel fully at peace with society. In this study, basically, outdoor design approaches for the blind people are examined. In herbal arrangements to be made for the visually disabled, plants with odor characteristics that activate emotions and senses can be used for guidance. Additionally, planting designs with strong contrasts and outstanding silhouettes can provide visual clues in finding directions for people with low vision. As a result; suggestions should be made for disabled, in outdoor designs so they can benefit from the natural environment, feel themselves belonging to the society and act on their own without help. The level of awareness on this field should be increased on a social basis.

Keywords