GRAFİK TASARIMININ FOTOĞRAF SANATINDAKİ GERÇEKÜSTÜ İZDÜŞÜMÜ: FOTO MANİPÜLASYON

Author:

Year-Number: 2020-102
Number of pages: 129-145
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin gelişimi hayatımızın her alanında olduğu gibi modern sanat anlayışında da etkili olmuştur. Sanatçılar, görsel sanat eserlerini ortaya koyarken aldıkları ilham kaynaklarına bu gelişimin ışığını da eklemişlerdir.19. Yüzyılın sonlarına doğru fotoğraf makinelerinde dijital dönem başlamış ve bunun sonucunda fotoğraf sanatı geleneksellikten sıyrılarak dijital çağa ayak uydurmuştur. Her şeyin dijitalleştiği bu yıllarda, sanatçılar anlatım biçimlerini çeşitli görüntü işleme programları ile desteklemişlerdir. Bu sayede var olanı realist bir şekilde yansıtan fotoğraflar, grafik tasarım sanatının ve sayısal görüntü işleme programlarının desteği ile manipüle edilerek sürrealist görünümlere kavuşmuşlardır. Bu araştırmada konu ile ilgili literatür taraması yapılarak ilgili tezlerden, internet kaynaklarından, katalog ve kitaplardan yararlanılarak, uygun metinler ve örnek resimler belirlenmiştir. Çalışmamızda, dijital sanat anlayışı ve grafik tasarımının dokunuşları doğrultusunda, fotoğraf sanatının ulaştığı nokta irdelenmiştir. Bu doğrultuda yaratıcılık ve teknik açıdan foto manipülasyon uygulama yöntemi üzerinde durulmuştur. Sanatçılara ait eserler, grafik tasarım ve fotoğraf sanatının tarihsel literatürüne katkı açısından önemli bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The development of technology has been effective in the understanding of modern art as well as in all areas of our lives. The artists included the light of this development to their sources of inspiration when they revealed their visual arts. The digital era began in cameras and the art of photography broke with traditionalism and kept up with the digital age towards the end of the 19th century. In these years where everything was digitalized, the artists supported their expression styles with various image processing programs. Therefore, the photographs that reflect the existing in a realistic way, have been manipulated with the support of the graphic design art and digital image processing programs and gained a surrealist appearance. In this research, literature, catalogs and books were used and appropriate texts and sample pictures were determined. The aim of the study is to examine the place photography art has reached in line with the touches of digital art understanding and graphic design. In this respect, the method of creativity and technique of photo manipulation were emphasized. The works of the artists were found important in terms of contributing to the historical literature of graphic design and photography.

Keywords