SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞ KAZASI İSTATİSTİKLERİNİN SİGORTALI ÇALIŞAN SAYILARI DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ (2013-2017)

Author:

Year-Number: 2020-102
Number of pages: 449-480
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazası istatistikleri incelendiğinde 2013 yılından itibaren daha önceki senelere göre önemli artışların olduğu görülmektedir. Bu çalışmayla, 2013 yılından günümüze kadar geçen 5 yıllık periyottaki SGK iş kazası istatistiklerini incelemek ve yeni mevcut durumu ortaya koymak, 2013 yılından önceki durum ile 2013 ile başlayan beş yıllık durum arasındaki farklılıkları belirlemek amaçlanmaktadır. İş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerini inceleyen çalışmaların neredeyse tamamı sadece iş kazası ve meslek hastalıkları sayılarını temel almakta ve mevcut durumu bu veriler doğrultusunda yorumlamaktadır. Halbuki çalışan sigortalı sayıları analizlere dahil edilip, kaza ve ölüm sayıları sigortalı sayılarına oranlandığında ortaya çıkan sonuçlar farklı olabilmektedir. Çalışmanın bir diğer ana amacı da sigortalı çalışan sayılarını analizlere dahil ederek mevcut gerçek durumu ortaya koymaktır. Çalışma sonunda sadece iş kazası ve ölüm sayılarına dayanılarak yapılan analizlerle ortaya çıkan sonuçlar ile sigortalı çalışan sayılarının analizlere dahil edilmesiyle ortaya çıkan sonuçların oldukça farklı olduğu ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

When the Social Security Institution occupational accident statistics are examined, it is seen that there have been significant increases since 2013 compared to previous years. With this study, it is aimed to examine the SSI occupational accident statistics in the 5-year period from 2013 to the present and to reveal the new current situation and to determine the differences between the situation before the year 2013 and the five-year situation that started with 2013. Almost all of the studies examining occupational accident and occupational diseases statistics are based solely on the number of occupational accidents and occupational diseases and interpret the current situation according to these data. However, when the number of employee insured is included in the analysis and the number of accidents and deaths is compared to the number of insured, the results may be different. Another main purpose of the study is to present the actual situation by including the number of insured employees in the analyzes. At the end of the study, it was found out that the results obtained only from the analyzes based on the number of work accidents and deaths and the results obtained from the inclusion of the number of insured person in the analyzes were quite different.

Keywords