İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN MÜZİK VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BELİRLİ GÜN VE HAFTALARLA İLGİLİ ŞARKILARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2020-102
Number of pages: 263-275
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan müzik ve sınıf öğretmenlerinin belirli gün ve haftalarla ilgili şarkılara yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel veri analiz yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada müzik ve sınıf öğretmenlerinin belirli gün ve haftaların kavratılmasında şarkıların sağladığı yararlar ile ilgili görüşlerini almak amacıyla yöneltilen ilk açık uçlu soruyu yanıtlayan öğretmenlerin, şarkıları etkili ve yararlı bulduğu saptanmıştır. Belirli gün ve haftalar ile ilgili yapılan sergi, gösteri, gezi vb. etkinliklerde, şarkıların kullanılmasının etkisi hakkındaki görüşleri almak amacıyla yöneltilen ikinci açık uçlu soruyu yanıtlayan öğretmenlerin, şarkıların kullanılmasını yararlı bulduğu saptanmıştır. Müzik ve sınıf öğretmenlerinin, belirli gün ve haftaların daha verimli bir şekilde öğretilmesine katkı sağlayabilecek önerilerini almak amacıyla sorulan üçüncü açık uçlu soruya yönelik olarak; öğretmenler var olan şarkıların yetersiz buldukları yönünde görüş bildirmiş ve yeni şarkıların bestelenmesini, müzik dersinin iki saate çıkarılmasını, öğrencilere beste yaptırılabileceğini, müzik dersini sınıf öğretmenlerinin değil branş (müzik) öğretmenlerinin yürütmesi gerektiğini, ders kitaplarındaki şarkıların EBA’ya eklenebileceğini ve repertuarın güncellenebileceğini önermişlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of elementary school music teachers/classroom teachers onto specific days and weeks. In this study, descriptive analysis method which is one of the qualitative data analysis methods is used. As findings of the research, teachers stated that, songs are useful for teaching specific days and weeks, and teachers found the use of songs useful and effective in exhibitions, demonstrations, excursions, etc. related to specific days and weeks. Besides, teachers found the song repertoire insufficient and suggested that new songs should be composed. Classroom teacher stated that music lessons should be carried out by music teachers, not by classroom teachers. They suggested that, increasing the music lesson to two hours, performed versions of the songs in the textbooks should be added to EBA, and the repertoire should be updated periodically.

Keywords