70’LER YEŞİLÇAMINDA MELODRAM
MELODRAMA IN THE 70S OF THE TURKISH CINEMA

Author : Hulusi Ertuğrul UMUDUM
Number of pages : 294-308

Abstract

Yeşilçam, bir dönem kaybettiği popülerliğini kazanmaya devam etmektedir. Popüler kültürde ve tüketim kültüründe Türk sinemasına ait unsurlar yeni değerler atfedilerek yeniden üretilmekte, yeni medya platformları ve dijital dünyanın gerektirdiklerine uygun bir biçimde şekillendirilerek insanlara sunulmaktadır. Yeşilçam’ın bu ihyası, dayandığı klişe ile yapılmakta, zaten dayanmış olduğu klişe estetiği ile mümkün olmaktadır. Bu çalışma Bülent Oran’ın 3 melodramı Arım Balım Peteğim, Aşk Mabudesi, Karagözlüm üzerinden Yeşilçam’da işlenen klişeleri ele almakta, bu klişeler üzerinden sınıfsal ilişkiler ve kadın-erkek ilişkilerine dair çıkarımlarda bulunmaktadır. Kadın ve erkeğe biçilen roller belirli bir kalıba sokulurken bu kalıplar dönemin düşüncesine dair bilgiler vermekte; ilişkilere dair izleri takip etmeyi mümkün kılmaktadır.

Keywords

Yeşilçam, 70’ler, Melodram

Read: 646

Download: 219