XV. YÜZYILDA YAZILMIŞ TÜRKÇE AMME CÜZÜ TEFSİRİ’NDEKİ ARKAİK SÖZCÜKLER

Author:

Year-Number: 2020-102
Number of pages: 380-400
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihi süreç içerisindeki gelişimi incelendiğinde Türkçe, bulunduğu coğrafyadaki dilleri hem etkileyen hem de etki-tepki neticesinde bu dillerden etkilenen ve sürekli değişim gösteren bir dildir. Birbirinden farklı coğrafyalarda konuşulması elbette Türkçenin bir bütün halinde incelenmesini zorlaştırmaktadır. Meydana gelen bu değişimin tespit edilmesinde en önemli yapı taşları şüphesiz yazılı metinlerdir. Geçmişten aldığı kelime birikimini günümüze taşıyan, adeta geçmişle günümüz arasında bir köprü vazifesi gören yazılı metinlerin incelenmesi, Türkçenin nasıl bir değişim geçirdiğini tespit etmek açısından önemli yere sahiptir. Bu çalışmamızda, 15. yüzyılda yazılmış olan Türkçe Amme Cüzü Tefsiri’ni içerisinde barındırdığı arkaik sözcükler açısından ele alacağız.

Keywords

Abstract

When the development of historical process is examined, Turkish is a language that effect both of the geography in which it is effected and as a result of the effect-response language is constantly changing. Of course speaking in different geographies makes it difficult to examine Turkish as a whole. The most important building blocks in determining this change ar undoubtedly written texts. The analysis of written texts, which carry the word accumulation from the past to the present day and serve as a bridge between the past and the present, has an important place in terms of determining how Turkish has undergone a change. İn this study, we will examine the Turkish Amme Juz written in the 15th century in terms of its archaic words.

Keywords