ASVÂNÎ’NIN YAKUPYAN APARTMANI ADLI ROMANINDA TOPLUMSAL ELEŞTİRİ

Author :  

Year-Number: 2020-102
Language : Türkçe
Konu : Filoloji
Number of pages: 254-262
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern Mısır edebiyatında siyasî atmosferin gölgesinde şekillenen sosyal hayatı, dönemin başat tipleriyle kurguladığı romanlarla okuyucuya yansıtan toplumcu gerçekçi yazarlardan biri olan Asvânî, Yakupyan Apartmanı adlı romanında, 1952 Devrimi sonrası Mısır’ın değişen yapısına rağmen, değişmeyen gerçeklerine vurgu yapar. Yazar, Körfez krizinin yaşandığı doksanlı yıllarda, devrim öncesi toprak ağaları ve yabancı sermaye sahiplerinin ikamet yeri olan Yakupyân Apartmanının devrim sonrası el değiştiren sahipleriyle, siyasî ve sosyal hayattaki kazanımlara dikkat çekerken, okuyucuyu, temelde değişmeyen gerçeklerle yüzleşmeye davet eder. Yazar, daire sahipleri ya da kiracılarla çatı katı sakinlerinden oluşan binada, Mısır toplum hayatının bir minyatürünü oluştururken, farklı tabakadan insanların yaşamlarını okuyucuya yansıtma imkânı bulur. Geçmişe işaretle geleceği inşa etmeye çalışan yazarın söz konusu romanı, toplum hareketine kazandırdığı ivme ile Mısır baharının düşünsel yapı taşlarından biri sayılır.

Keywords

Abstract

Aswany who is the author written in the modern Egyptian literature inspired by the facts of the social and political processes through the country, emphasizes the unchanging facts, despite the changing political structe of Egypt after the 1952 Revolution in his novel. The author invites the reader to confront essentially unchanging facts while drawing attention to political and social achievements with the post-revolutionary owners of the Yacoubian Apartment, landowners and foreign capital owners, in the nineties when the Gulf crisis was experienced. The author has influenced the thought structure of the Egyptian Spring. The novel, which tries to build the future with a mark on the past, is considered to be one of the intellectual origin of the Egyptian Spring with the acceleration it has gave to the social movement.

Keywords


 • Allen, Roger. (1982). The Arabic Novel a Historical and Critical Introduction, New York: Syra- cuse University Press.

 • Aselî, Süreyya. (1995). Edebû Abdurrahmân eş-Şarkâvî, Kahire: el-Heyetu’l-Mısrıyyetu’l- Amme li’l-Kitab.

 • Asvani, Ala El. (2016). Yakupyan Apartmanı, Çev. Avi Pardo, İstanbul: Maya Kitap.

 • Cleveland, William L. (2008). Modern Orta Doğu Tarihi, İstanbul: Agora Kitaplığı.

 • el-Asvânî, Alâ. (2005). İmâratu Yakûpyân, Kahire: Mektebetu Medbûlî.

 • Erişim tarihi: 20.01.2020. https://www.arageek.com/bio/alaa-al-aswany

                                                                                                    
 • Article Statistics