KİŞİLERİN KAYGI DÜZEYİNİN VE ÖZBENLİK SAYGILARININ; ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF OPERASYON YAPTIRMA İSTEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-102
Number of pages: 363-379
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi operasyon yaptırmak isteyen adaylar ve yaptıran vakalarda, kaygı düzeyiyle öz benlik saygısı arasındaki ilişkinin ana dinamiklerini ortaya koymaktır. Çalışmada, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğini ve Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeğini (State-Trait Anxiety Inventory) dolduran, 21-60 yaşları arasında, 180 Türk kadınından elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Yukarıda belirtilen ölçeklere, anket yapılan kişilerin, estetik cerrahi geçmişi ve bu tür bir operasyonu gelecekte geçirmeyi düşünme gibi oranınıları gösteren çeşitli değişkenler eklenmiştir. Bu değişkenler ile ortaya çıkan sonuçlar arasında önemli önemli korelasyon olup olmadığını netleştirmek adına, anova/manova analizleri kullanılmıştır. Genel çalışma daha spesifik olarak aşağıdaki araştırma sorularını yanıtlamayı amaçlıyor: • Kişinin öz benlik saygısı, yaşam doyumu ile plastik cerrahi yoluyla ortaya çıkan radikal değişim arzusu arasında bir ilişki var mı? • Öz benlik saygısı, kaygı düzeyi ile estetik rekonstrüktif cerrahi arasındaki etkileşimin özelliklerini ve çalışma katılımcıları tarafından algılanma biçimlerini açıklamaktır.

Keywords

Abstract

Within this frame of expertise and experience, this work aim to unfold the fundamental dynamics mediating the relationship between level of anxiety and self-esteem present in candidates for aesthetic and reconstructive surgeries. The study will be conducted on 180 women from Turkey aged between 21-60 years who intend to engage with reconstructive surgeries. The study will utilize Rosenberg Self-Esteem Scale and Spielberger Test Anxiety Inventory. These will be reappropriated to reveal the relation between research subjects' self-esteem, anxiety level and plastic surgery treatments. The presence of possible correlations will be evaluated using algorithms correlation analysis. More specifically, the objective in the study aims to answer the following research questions: • Is there a correlation between personal self-esteem, life satisfaction and desire for radical change in appearance through plastic surgery? • What is the essence of the interaction between personal self-esteem, anxiety and aesthetic reconstructive surgery and the way such procedures are perceived by the study participants.

Keywords