ANTALYA’DAN TOPLANAN DAPHNE SERICEA VAHL BİTKİSİ İLE BOYANMIŞ İPEK, YÜN VE PAMUKLU KUMAŞLARIN RENK VE HASLIK ÖZELLİKLERİ

Author:

Year-Number: 2020-101
Yayımlanma Tarihi: 2020-02-03 23:45:08.0
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 393-401
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Daphne sericea Vahl bitkisinin farklı mordanlarla yapılmış boyama özellikleri ve yıkama, sürtünme (kuru ve ıslak) ve ışık haslığı değerleri araştırılmıştır. Antalya bölgesinde bu bitki yaygın olarak yetişmekte ve doğal boya kaynağı olarak değerlendirilmeye imkan sağlamaktadır. Daphne (Thymealaceae) türleri geleneksel Anadolu tıbbında yaygın olarak kullanılmaktadır ve Antalya'da yerel olarak “ezentere” olarak adlandırılmaktadır. Bu bitkinin boyama kabiliyeti, şap [KAl (SO4) 2.12H2O], demir sülfat ([FeSO4 • 7H2O] ve potasyum dikromat [K2Cr2O7] ile mordanlanmış pamuk, yün ve ipekli kumaşlar üzerinde incelenmiştir. Mordanların etkisinin görülebilmesi için mordansız boyamada yapılmıştır. CIE L * a * b * renk değerleri ve K / S ölçümleri yapılmış ve değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the dyeing properties of Daphne sericea Vahl plant with different mordants and washing, rubbing (dry and wet) and light fastness values were investigated. This plant is widely grown in Antalya region and can be considered as a natural dye source. Daphne (Thymealaceae) species have been widely used in traditional Anatolian medicine and locally called “ezentere” in Antalya. The dye capability of this plant has been studied on cotton, wool and silk fabrics with alum [KAl(SO4)2.12H2O], ferrous sulphate ([FeSO4•7H2O] and potassium dichromate [K2Cr2O7] mordants. In order to see the effect of mordants, fabrics were dyed without any mordants. The CIE L*a*b* and K/S values of the fabrics were measured and are discussed.

Keywords