IRAK KUZEYİNDE FAALİYET GÖSTEREN PETROL ŞİRKETLERİ
OIL COMPANIES OPERATING IN THE NORTHERN IRAQ

Author : Mehmet Bora SANYÜREK
Number of pages : 254-282

Abstract

Günümüzde dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkelerden biri olan Irak, dünya petrol üretimi ve ihracatında da ilk sıralarda yer almaktadır. ABD'nin, 2003 yılında Irak'ı işgal etmesi sırasındaysa bazı petrol tesisleri hasar görürken, üretim kapasitesinde ciddi bir azalma yaşanmıştır. Irak, 2003'ten sonraki yeniden yapılanma sürecinde, önemli miktarda yabancı sermaye çekmeyi başarmış ve petrol üretiminde tekrar üst sıralara çıkmıştır. Irak'ın kuzeyinde, 2003'ten sonra, anayasal olarak bir Kürt özerk yönetimi kurulmuştur. Başlangıçta Irak'ın tüm petrol kaynaklarının yönetiminin Merkezi Irak Yönetimi (MIY)'nde olması ve Irak Kuzeyi Yerel Yönetimi (IKYY)'ne, ülkenin tüm petrol gelirlerinin %17'sinin verilmesi planlanmıştır. Ancak, IKYY'nin, kendi bölgesindeki petrol alanları için ihaleler düzenlemiş ve MIY'dan bağımsız olarak, uluslararası petrol şirketleriyle, çok sayıda anlaşmalar yapmıştır. IKYY ile MIY arasındaki petrol alanları yetki paylaşımı sorunu günümüzde de devam ederken, bu konuda her ülke ve şirket, kendi çıkarı doğrultusunda konum almaktadır.

Keywords

Petrol, Irak, IKYY, Türkiye, OPEC

Read:838

Download: 326

Atıf Bulunamadı