IRAK KUZEYİNDE FAALİYET GÖSTEREN PETROL ŞİRKETLERİ

Author:

Number of pages: 254-282
Year-Number: 2020-100

Abstract

Günümüzde dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkelerden biri olan Irak, dünya petrol üretimi ve ihracatında da ilk sıralarda yer almaktadır. ABD'nin, 2003 yılında Irak'ı işgal etmesi sırasındaysa bazı petrol tesisleri hasar görürken, üretim kapasitesinde ciddi bir azalma yaşanmıştır. Irak, 2003'ten sonraki yeniden yapılanma sürecinde, önemli miktarda yabancı sermaye çekmeyi başarmış ve petrol üretiminde tekrar üst sıralara çıkmıştır. Irak'ın kuzeyinde, 2003'ten sonra, anayasal olarak bir Kürt özerk yönetimi kurulmuştur. Başlangıçta Irak'ın tüm petrol kaynaklarının yönetiminin Merkezi Irak Yönetimi (MIY)'nde olması ve Irak Kuzeyi Yerel Yönetimi (IKYY)'ne, ülkenin tüm petrol gelirlerinin %17'sinin verilmesi planlanmıştır. Ancak, IKYY'nin, kendi bölgesindeki petrol alanları için ihaleler düzenlemiş ve MIY'dan bağımsız olarak, uluslararası petrol şirketleriyle, çok sayıda anlaşmalar yapmıştır. IKYY ile MIY arasındaki petrol alanları yetki paylaşımı sorunu günümüzde de devam ederken, bu konuda her ülke ve şirket, kendi çıkarı doğrultusunda konum almaktadır.

Keywords

Abstract

Iraq, which is one of the richest oil reserves in the world, is at the top of world oil production and exports. During the US invasion of Iraq in 2003, some oil plants were damaged and there was a significant reduction in production capacity. In the post-2003 restructuring process, Iraq managed to attract a significant amount of foreign capital and was once again at the top of oil production. A constitutional Kurdish autonomous administration was established in northern Iraq after 2003. Initially, it is planned that all the oil resources of Iraq will be under the administration of Iraqi Administration (CIA) and 17% of all the country's oil revenues will be given to the Local Government of Northern Iraq (KRG). However, the Local Government of Northern Iraq held tenders for oil fields in the region and concluded numerous agreements with international oil companies, independent of the Central Iraqi Administration. While the issue of sharing the authority of oil fields between KRG and MIY continues to this day on this, each country and company is in the position of self-interest.

Keywords