İŞ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE BİR SAHA ÇALIŞMASI: ŞANLIURFA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ’NDE BİR UYGULAMA

Author:

Number of pages: 168-176
Year-Number: 2020-103

Abstract

Kamuya hizmet veren bir kurumda insan kaynakları ve yönetiminin doğru bir şekilde kullanılmasının, sunulan hizmetin kalitesini ve çalışanların performansını doğrudan etkilediği kabul edilmektedir.Çalışanların iş memnuniyeti onların performanslarını önemli ölçüde etkileyen bir unsurdur. Bu çalışma ile Şanlıurfa Milli Eğitim müdürlüklerinde çalışan kamu personelinin iş memnuniyetleri ve burada en çok katılınan ve en az katılınan maddelere demografik özelliklerin etkileri araştırılmaktadır. Bulgulara göre çalışanlar en fazla işlerinden memnun iken en az personel değişiklikleri hakkında bilgilendirilmektedirler. Evli insanların bekarlara göre, hizmet yılı orta seviyede olanların (4-7 yıl) diğer çalışanlara göre iş memnuniyetlerinin daha yüksek oldukları görülmektedir. Bulgular, iş memnuniyeti artırmaya yönelik politika ve stratejilerin geliştirilmesi için kullanılabilir.

Keywords

Abstract

Employees’ job satisfaction is a factor that affects the performance of them significantly. Through this study, public personnel’s’ job satisfaction in Şanlıurfa National Education Directorates and effects of their demographic characteristics on the most agreed and the least agreed items about it are investigated. Findings indicate that employees have job satisfaction at most while they are informed about the personnel change the least. Married workers compared to singles one, moderately experienced ones (4-7 years) compared to others are found to have more job satisfaction. Findings can be utilized to develop politics and strategies in order to improve job satisfaction levels of the personnel

Keywords