FEMİNİST SANATÇILAR VE YAPITLARINDAKİ GÖSTERGELER

Author:

Year-Number: 2020-101
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar
Number of pages: 372-382
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada; feminist sanatçılar, onları etkileyen etkenler ve yapıtlardaki göstergelerin incelenmesi amaçlanmıştır. Feminist sanat kavramı 1960’lı yıllarda toplumun kadına dayattığı rollere bir başkaldırı olarak ortaya çıkmıştır. Bir başka ifade ile feminizm; kadına yönelik tüm hakların sağlanması için mücadele edilen bir yaklaşımdır. Göstergebilim ise; başlangıçta dilbilimsel hareketle ortaya çıkmış, zamanla bağımsız bir alan olmuştur. Günümüzde göstergebilim, hayatın içinde yer alan bir olgu haline gelmiştir. Özellikle birçok farklı sanat disiplininde karşımıza çıkan göstergeler, sanatçılar tarafından gizli bir dil olarak kullanılmaktadır. Bu doğrultuda araştırma, Sarah Lucas, Wilma Cruise, Kiki Smith, Simone Leigh, Leslie Jay Bosch ve feminist sanatın yaratıcılarından Judy Chicago gibi temsili sanatçıların yapıtları üzerinden ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, feminist artists, the factors affecting them, and the indicators in the works are aimed to be examined. The concept of feminist art emerged as a revolt in the roles that society imposed on women in the 1960s. In other words, feminism; It is an approach that is struggled to ensure all rights for women. Semiotics initially emerged with the linguistic movement and became an independent field over time. Today, semiotics has become a phenomenon that takes place in life. The indicators, especially in many different art disci-plines, are used by artists as a secret language. In line with this, the research is based on the works of representative artists such as Sarah Lucas, Wilma Cruise, Kiki Smith, Simone Leigh, Leslie Jay Bosch and Judy Chicago, who is among the creators of feminist art.

Keywords