ZOSIMUS’UN MURSA SAVAŞI TASVİRİ: II. CONSTANTIUS VS MAGNENTIUS
ZOSIMUS’ DEPICTION OF THE BATTLE OF MURSA: CONSTANTIUS II VS MAGNENTIUS

Author : Tuğçe ÜNVER
Number of pages : 495-516

Abstract

İS V-VI. yüzyıllarda Anastasius döneminde yaşamış olan pagan tarihçi Zosimus, Historia Nova adında Grekçe bir çalışma ortaya koymuştur. Eserin amacı, Batı Roma İmparatorluğu’nun gerileyiş sürecini gelecek nesillere aktarmaktır. Zosimus’a göre Cumhuriyet yönetiminden diktatörlük sistemine geçilmesiyle başlayan süreç Roma’nın Hıristiyanlaşması ve barbarlaşmasıyla hızlanmıştır. Zosimus eserin girişinde imparatorluğu olumsuz etkileyen tüm olayları anlatmaya niyetlendiğini söylemiş ancak Augustus’un tek başına tahta çıkışından Diocletianus’un tetrarşisine kadar kısa bir özetin ardından 410 yılına kadar çok daha detaylı bir anlatım sunduktan sonra altıncı kitabın ortasında muhtemelen öldüğü için eser aniden sona ermiştir. Zosimus’un Historia Nova’nın ana temasıyla örtüşen bütün konuları işlemeye çalışması eserin en belirgin özelliğidir. Tarihçinin odağında imparatorluğun maruz kaldığı barbar saldırıları, imparatorların dini tavırları, politik tutumları, taht mücadeleleri ve iç savaşlar bulunmaktadır. Zosimus için üçüncü yüzyıl krizinden sonra imparatorluğu kaosa sürükleyen yeni olaylar dizisi Constantinus’un ölümüyle başlamıştır. Zosimus’a göre Constantinus’un Hıristiyan olarak yetiştirdiği oğulları II. Constantinus, II. Constantius ve Constans’ın yönetiminde gerçekleşen teolojik tartışmalar ve emperyal krizler sınırlardaki tehditlerle beraber imparatorluğun zayıflamasına katkı sağlamıştır. Ayrıca II. Constantius’un kargaşadan faydalanarak isyan çıkaran Magnentius’a karşı mücadelesi Zosimus için amacına hizmet etmesi sebebiyle kayda değer görülmüştür. 351 yılında gerçekleşen Mursa Savaşı antik kaynaklar ve modern araştırmacılar tarafından Roma İmparatorluğu’nun en kanlı iç savaşı olarak addedilmektedir. Historia Nova, savaşın detayları bakımından elimizdeki tek kaynak olup Zosimus’un sunduğu olay betimlemeleri ve imparator tasvirleri eseri ayrıca vazgeçilmez kılmaktadır. Çalışmamızda Zosimus’un Mursa Savaşı yorumları çağının antik kaynaklarıyla karşılaştırma yöntemiyle analiz edilip modern literatür ışığında savaşın nedenlerinin ve sonuçlarının Roma İmparatorluğu’nun idari yapısı ve ordu düzenine etkisi tartışılacaktır. Çalışmanın temel amacı tarafların dini eğilimlerini dikkate alarak Mursa Savaşı çerçevesinde Zosimus’un gerileyiş ve çöküş üzerine düşüncelerini incelemek ve Historia Nova’nın tarihi kaynak olarak değerini sorgulamaktır.

Keywords

Zosimus, Historia Nova, II. Constantius, Magnentius, Mursa Savaşı.

Read:808

Download: 273

Atıf Bulunamadı