EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENİN BEDEN DİLİ
TEACHER'S BODY LANGUAGE IN TEACHING-LEARNING PROCESS

Author : Halil AYTEKİN - Elif ATEŞ
Number of pages : 83-101

Abstract

İnsan çevresiyle sürekli iletişim halindedir. Düşüncelere dil eşlik ederken, duyguları sözsüz iletişim açığa çıkarır. Yüz ifadeleri, ses tonu, el ve kol hareketleri, jest ve mimikler, başın hareketi, beden duruşu, dokunma, bakış sözel olmayan iletişimin en sık kullanılan ve anlam ifade eden kanallarıdır. İletişimde söylenenler kadar söylenmeyenler de çok önemlidir. Çalışmanın problemini; eğitim ortamında öğretmenlerin beden dili ne tür mesajlar vermektedir? sorusu oluşturmaktadır. Beden dilini etkin kullanabilen öğretmen, alıcı konumunda olan öğrencilere mesaj iletmede daha başarılıdır. Öğretmenin duruşu, sessizliği, jest ve mimikleri, bakışı, sınıf alanını kullanması, sesinin tonu, giyimi, öğrencilerle olan mesafesi öğrenim sürecinde ulaşılmak istenen hedefi kolaylaştıran faktörlerdir. Öğrenme-öğretme sürecinde beden dilini etkin şekilde kullanma, bir yandan verimliliği artırmakta, diğer yandan da öğrenciye beden dilini çözümleme imkânı vermekte, mesajları güçlendirmektedir. Çalışma nitel olup literatür tarama modelinden yararlanılmıştır. Çalışmanın amacı; eğitim-öğretim ortamlarında görev alan öğretmenlerin beden dilini önemsemeye ve onu daha doğru ve etkin kullanmaları gerekliliğine dikkat çekmektir.

Keywords

Eğitim-öğretim, öğretmen, beden dili, sözsüz iletişim.

Read:1073

Download: 397

Atıf Bulunamadı