DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE HEMŞİRELİK

Author:

Year-Number: 2019 -99
Number of pages: 280-293
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde, insanın olduğu çoğu alanda var olan örgütler, açık sistemler olarak varlıklarını ve dinamizmini koruyabilmektedir. Açık sistem özelliğinin gerektirdiği bir durum olarak örgütler çevreleriyle ilgili her türlü değişime açık olmak durumundadır. Değişim, büyüme ve uyum için kaçınılmaz bir süreçtir. Değişim, bir durumu var olan düzeyden başka bir düzeye getirme anlamına gelmekte olup herhangi bir sistemin, sürecin ya da ortamın dönüşmesi olarak tanımlanmaktadır. Hızlı değişimler, sürekli gelişen bilgi ve teknoloji çağında olunması, toplumu ve dolayısıyla da çevredeki örgütleri değiştirmektedir. Örgütler varlıklarını devam ettirmek, belirli bir denge konumunu korumak, işlerin sistemli ve düzenli sağlıklı olarak yapabilmek, işveren ve çalışan memnuniyeti sağlamak, iş doyumunu ve performansını artırabilmek için bu çevre koşullarına sistemlerini adapte etme zorundadır. Değişim, büyüme ve uyum içinde gerçekleşen ve örgütler için olmazsa olmaz bir süreçtir. Tüm örgütlerde olduğu gibi sağlık örgütlerinde de değişim, kaçınılmazdır. Sağlık organizasyonlarının önemli bir bölümünü oluşturan hemşirelerin ise hasta bakımı, uygulama sahaları ve modelleri, eğitim koşulları, hemşirelik rolleri, iş rotasyonu, performans değerlendirme, ücretlendirme gibi birçok alanda değişime gerek duydukları bilinmektedir. Sağlık bakım sunum sistem ve hizmetlerinin hızla değiştiği günümüzde, değişime ayak uydurabilmek ve değişimle verimli ve etkin şekilde başa çıkabilmek için hemşireler ve yönetici hemşirelerin gelişen olayları anlaması, fırsat ve tehditleri görmesi ve değerlendirmesinde değişim yönetimi becerisine sahip olmaları oldukça önemlidir.

Keywords

Abstract

Today, organizations that exist in most areas of human existence can preserve their existence and dynamism as open systems. As a requirement of open system, organizations have to be open to all kinds of changes related to their environment. Change is an inevitable process for growth and harmony. Change refers to bringing something from one level to another and is defined as the transformation of any system, process or environment. Rapid changes, being in the age of constantly developing information and technology, change the society and therefore the surrounding organizations. Organizations have to adapt their systems to these environmental conditions in order to maintain their existence, maintain a certain balance position, perform jobs systematically and regularly, ensure employer and employee satisfaction, and increase job satisfaction and performance. Change is an indispensable process for organizations that takes place in growth and harmony. As in all organizations, change in health organizations is inevitable. It is known that, nurses which constitute an important part of health organizations, need change in many areas such as patient care, application fields and models, training conditions, nursing roles, job rotation, performance evaluation, and pricing .In today's rapidly changing health care delivery systems and services, it is very important for nurses and management nurses to understand the evolving events. Also, to see and evaluate the opportunities and threats and to have change management skills in order to keep up with the change and to deal with the change efficiently and effectively.

Keywords