MİHAİL ŞOLOHOV’UN “İNSANIN KADERİ” ADLI ESERİNİN YAPI-SAL ÖZELLİKLERİ

Author:

Number of pages: 228-237
Year-Number: 2020-100

Abstract

1905 yılında Rusya’nın Don Bölgesine bağlı Veşenkaya’da dünyaya gelen Mihail Aleksandroviç Şolohov, genç yaşta devrime katılır. Ülkesinde 1917 yılında Ekim Devrimi’nin ortaya çıkması ile başlayan iç savaşa birebir tanık olan Şolohov, eserlerine de edinmiş olduğu izlenimleri ustalıkla yansıtmaktadır. İlk çalışması olan “Don Hikayeleri”, kendisine Stalin Ödülü’nü ve Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran “Durgun Don”, “İnsanın Kaderi”, “Vatan İçin Dövüştüler” (bu eser yazar tarafından tamamlanamamıştır) gibi eserlerinde savaşı tüm çıplaklığıyla gözler önüne sererek savaşın acımasız yüzünü okuyucuya göstermektedir. Şolohov’un 1957 yılında yazmış olduğu, esir düşen bir askerin hayatının anlatıldığı “İnsanın Kaderi” adlı öykü, savaş sırasında milyonlarca insanın yaşadığı acıları, dramı büyük bir yalınlıkla gözler önüne sermektedir. Eserde anlatılan aslında sadece bir askerin kaderi değil, savaşa maruz kalan tüm insanlığın kaderidir. Bu çalışmada eserin yapısal özellikleri, metne bağlı inceleme metodu kullanılarak incelenmeye çalışılmaktadır.

Keywords

Abstract

Mikhail Alexandrovich Sholokhov,who was born in 1905 in Vyoshenskaya, Russia, joins the revolution at a young age. Sholokhov, who witnessed the civil war in his country with the emergence of the October Revolution in 1917, masterfully reflects his impressions on his works too. His first work “Tales of the Don”, “The Quiet Don” , which won him the Stalin Prize and the Nobel Prize for Literature, “Destiny of a man” “They Fought for Their Country” like in his works exposing the war with all its nakedness, he shows the brutal face of war to the reader. The story of “Destiny of a man” written by Sholokhov in 1957, depicting the life of a captured soldier, reveals the pain and the drama of millions of people during the war shows with great simplicity. Described in this story,it is not only the fate of a soldier, but the fate of all humanity exposed to war. In this study, the structural features of the work are tried to be examined by using the text-based analysis method.

Keywords