SULTAN VELED’İN GÖRÜŞLERİNİN İMADEDDİN NESİMİ YARATICILIĞINDA SANATSAL YANSIMASI

Author:

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-01 13:02:02.0
Language : Türkçe
Konu : edebiyat
Number of pages: 441-448
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Büyük Azerbaycan şairi İmadeddin Nesimi'nin yaratıcılığı, şiirsel mükemmellik ve dini felsefi mahiyeti açısından Türk-İslam edebiyatının en mühteşem sayfalarından birini oluşturmaktadır. Makalede büyük Türk mutasavvıfı Hz. Sultan Veled’in görüşlerinin ve onun yaratıcılığında önemli yer alan “devir nazariyesinin” büyük şairin yaratıcılığında sanatsal yansıması tahlil edilmektedir. Şairin devriye türünde yazılmış eserleri, büyük Türk mutasavvıfı Hz. Sultan Veled’in felsefi ve edebi eserleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş, tahlil edilmiştir. Maklede her iki düşünürün insan hakkında düşünceleri araştırılmış ve söz konusu nazariyenin temel ilkeleri ve bunun edebiyat üzerindeki etkileri açıklanmıştır. Bu makalede hem de Sultan Veled'in yaratıcılığının İmadeddin Nesimi'nin insan hakkındaki düşünceleri üzerindeki büyük etkisi anlatılmıştır.

Keywords

Abstract

The creativity of the great Azerbaijani poet Imadaddin Nasimi is one of the most magnificent pages of Turkish-Islamic literature in terms of its poetic excellence and religious philosophical essence. The artistic reflection of the great Turkish philosopher Sultan Walad’s philosophical views, and the “theory of devir” in the great poet’s creativity is explained in the article. His works written in the genre of the devriye are comparatively analyzed with the philosophical works of the great Turkish philosopher Sultan Walad. Both philosophers’ thoughts on human beings are researched and the basic principles of the mentioned theory and its influences on litereature are elucidated in this article. The great influence of Sultan Walad’s creativity on Nasimi's thoughts about human is explained.

Keywords