“AHISKA SÜRGÜNÜ MENEMŞE” ROMANIYLA AHISKA’YI ANIMSAMAK

Author:

Number of pages: 15-26
Year-Number: 2020-100

Abstract

Mikdat Topçu’nun kaleme aldığı Ahıska Sürgünü Menemşe (2016) adlı roman, II. Dünya Savaşı’ndan başlayarak 2000’li yıllara uzanan bir süreç içinde dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Kafkaslarda özellikle de Ahıska ve Kırım bölgelerinde yaşananları konu edinmektedir. Ahıskalı bir Türk olan İsmail ve ailesinin hikâyesinin anlatıldığı eserde, kronolojik bir sıra takip edilmiş, tarihî olaylar da roman kişilerinin ifadeleri ile yorumlanmıştır. Eserin kurgusal yapısının içinde eritilerek tarihî gerçeklere yer verilmesi Ahıska Türkleri yanında, II. Dünya Savaşı, SSCB’nin uygulamaları ve buna bağlı olarak Stalin dönemi hakkında okuyucuya ışık tutacak bir değeri de söz konusudur.

Keywords

Abstract

The novel Ahıska Exile Menemşe (2016), written by Mikdat Topçu, was published by Starting from II. World War, to the 2000s has been the subject of the events of the Union of Soviet Socialist Republics in Caucasus, especially in Ahıska and Crimea. In the work where the story of İsmail and his family are told, a chronological order was followed and historical events were interpreted with the expressions of the novelists. Melting in the fictional structure of the work to give place to historical realities Besides Ahıska Turks, II. There is also a value to shed light on the reader about World War II, the practices of the USSR and the Stalin period.

Keywords