“AHISKA SÜRGÜNÜ MENEMŞE” ROMANIYLA AHISKA’YI ANIMSAMAK
REMEMBERING TO AHISKA WITH THE NOVEL OF “EXILE OF AHISKA MENEMŞE”

Author : Ayfer YILMAZ
Number of pages : 15-26

Abstract

Mikdat Topçu’nun kaleme aldığı Ahıska Sürgünü Menemşe (2016) adlı roman, II. Dünya Savaşı’ndan başlayarak 2000’li yıllara uzanan bir süreç içinde dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Kafkaslarda özellikle de Ahıska ve Kırım bölgelerinde yaşananları konu edinmektedir. Ahıskalı bir Türk olan İsmail ve ailesinin hikâyesinin anlatıldığı eserde, kronolojik bir sıra takip edilmiş, tarihî olaylar da roman kişilerinin ifadeleri ile yorumlanmıştır. Eserin kurgusal yapısının içinde eritilerek tarihî gerçeklere yer verilmesi Ahıska Türkleri yanında, II. Dünya Savaşı, SSCB’nin uygulamaları ve buna bağlı olarak Stalin dönemi hakkında okuyucuya ışık tutacak bir değeri de söz konusudur.

Keywords

Ahıska Sürgünü Menemşe, Mikdat Topçu, Ahıska bölgesi, Ahıska Türkleri, II. Dünya Savaşı, Sürgün, Göç.

Read:1122

Download: 407

Atıf Bulunamadı