BULGARLARIN HIRİSTİYANLIĞI KABULÜYLE BİRLİKTE DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU İLE İLİŞKİLERİ

Author:

Year-Number: 2019 -99
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : ORTAÇAĞ TARİHİ
Number of pages: 249-265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kavimler Göçü’nden sonra ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu’nun doğu kanadı, Doğu Avrupa ve Balkanlar’da bulunan Türk toplulukları tarafından sürekli tehdit edilmiştir. Karadeniz’in kuzeyinden hareketle önlerindeki kavimleri batıya doğru iterek Tuna sınırlarına dayanan bu Türk kavimlerinin ilk işi Doğu Roma İmparatorluğu’na elçiler göndererek yerleşmek için toprak talebinde bulunmak olmuştur. Nitekim bu taleplerine olumlu cevap almazlarsa nüfuslarının oldukça kalabalık olduğunu söyleyerek Doğu Roma’ya karşı savaş açabilecekleri mesajını da iletmişlerdir. Avrupa Hunları ile başlayan bu tehdit daha sonra Avarlar, Bulgarlar, Kumanlar, Kıpçaklar ve Peçenekler gibi çeşitli Türk kavimleri tarafından sürekli hale gelerek devam ettirmişlerdir. Doğu Roma İmparatorluğu, Balkanlarda Avrupa Hunları ve Avarlardan sonra çok daha uzun soluklu bir düşman olan Bulgarlar tarafından tehdit edilmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu Bulgarlara karşı bazen dostça bazen düşmanca tutumlar sergileyerek onların tehlikesini bertaraf etmeye çalışsa da uzun süre bu konuda başarı sağlayamamıştır. Ancak Bulgarların Slav kültürünü ve dolayısıyla Hıristiyanlığı benimsemeleri neticesinde Doğu Roma İmparatorluğu Bulgarlar üzerinde kolay bir şekilde egemenlik kurmayı başarmıştır.

Keywords

Abstract

The eastern wing of the Roman Empire, divided into two after the Peoples Migration, the Turkish communities in Eastern Europe and the Balkansa re already in progress. Starting from the North of the Black Sea, these Turkısh tribes, which were basen on the Danube boundaries, pushed the tribes in front of them to the West and the first task was to send the envoys to the Eastern Roman Empire and demand land for settlement. As a matter of fact, they said tahat they didnt receive a positive response to their demands, their population was quite crowded and they could wage war against Eastern Rome. Various Turkish tribes such as Avars, Bulgarians, Cumans, Kipchaks and Pechenegs continued and continued. The Eastern Roman Empire was threatened by the Bulgarians, a much longer-standing enemy after the European Huns and the Avars in the Balkans. Although the Eastern Roman Empire tried to eliminate the danger of Bulgarians by displaying friendly and sometimes hostile attitudes, it didnt succeed for a long time. However, as a result of Bulgarians adoption of Slavic culture and therefore Christianity, the Eastern Roman Empire was able to easily dominate the Bulgarians.

Keywords