BİR “SOYLU HAYDUT”, KEŞANLI ALİ

Author:

Year-Number: 2020-100
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Filoloji, Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 146-155
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Edebiyatın devamlılık arz eden yapısı kimi zaman edebî türlerde kimi zamansa doğrudan edebî eserlerde kendini gösterebilir. Buna en temel örneklerden biri de sözlü kültürün etkisini içinde taşıyan yazılı kültüre ait verimlerdir. Bu fikirden hareket edilerek geleneksel bazı özellikleri modern unsurlar ile harmanlayan bir eser olan Keşanlı Ali Destanı halk anlatıları için kullanılan “soylu haydut” kalıbı dâhilinde değerlendirilecek, kültür ürünleri arasındaki evrensel unsurları tespit için ortaya atılan kalıp bu esere uygulanarak aynı unsurların yazılı ürünler için de ortak olabileceği ispatlanmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Continuous structure of literature could show itself sometimes in literary genre and sometimes in literary work. The most fundamental example of this is written culture works which contain effects of oral culture. By this idea Keşanlı Ali Destanı which combine traditional and modern elements is has been studied within “noble bandit” theme. Also will be tried to show that written culture could have same common elements with oral culture by the template of common elements of oral culture.

Keywords