BİR “SOYLU HAYDUT”, KEŞANLI ALİ
A NOBLE BANDIT: KESANLI ALI

Author : Neşe OKTAY
Number of pages : 146-155

Abstract

Edebiyatın devamlılık arz eden yapısı kimi zaman edebî türlerde kimi zamansa doğrudan edebî eserlerde kendini gösterebilir. Buna en temel örneklerden biri de sözlü kültürün etkisini içinde taşıyan yazılı kültüre ait verimlerdir. Bu fikirden hareket edilerek geleneksel bazı özellikleri modern unsurlar ile harmanlayan bir eser olan Keşanlı Ali Destanı halk anlatıları için kullanılan “soylu haydut” kalıbı dâhilinde değerlendirilecek, kültür ürünleri arasındaki evrensel unsurları tespit için ortaya atılan kalıp bu esere uygulanarak aynı unsurların yazılı ürünler için de ortak olabileceği ispatlanmaya çalışılacaktır.

Keywords

Soylu haydut, eşkıya, Keşanlı Ali Destanı, Haldun Taner, Eric J. Hobsbawm

Read:1092

Download: 379

Atıf Bulunamadı