YILAN MOTİFLİ KÜTAHYA KADIN CEPKENLERİNİN MOTİF, DESEN VE KOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF MOTIF, PATTERN AND COMPOSITION FEATURES OF KÜTAHYA WOMEN CEPKENS WITH SNAKE MOTIF

Author : Müzeyyen AYGÜN
Number of pages : 410-432

Abstract

Giysiler bir dönemin, bir ülkenin, bir topluluğun veya bir kişinin özelliklerini gösteren ürünlerdir. Sabır ve hünerle meydana getirilen giysiler; Anadolu insanının, ruhunun inceliklerini, hayat anlayışını, geleneğini-göreneğini daha birçok duygularını yansıtmaktadır. Bu duygular bazen çizgiyle, bazen renkle, bazen de motiflerde sembolik bir dille anlatılmaktadır. Bu araştırmada, yılan motifli Kütahya kadın cepkenlerinin motif, desen ve kompozisyon özellikleri incelenmiştir. Bu kapsamda Kütahya ilinin tarihi gelişimi, coğrafi ve sosyal konumu, ekonomik, eğitim ve kültür durumları, Kütahya kadın cepkenleri ve motiflerin sembolik anlamları hakkında kaynak araştırmaları yapılmıştır. Ayrıca yılan motifli Kütahya kadın cepkenleri araştırılmış, giysi sahiplerinin izniyle giysilerin fotoğrafları çekilerek; giysilerin desenleri vektörel olarak çizilmiştir. Dört adet cepken’in renk, süsleme özellikleri, motif, desen, kompozisyon ve biçim özellikleri belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini Kütahya, örneklemini ise Kütahya ilinden bulunan dört adet cepken giysi oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Kütahya Kadın Cepkenleri, Yılan, Motif, Desen, Kompozisyon

Read:786

Download: 420