DUYGUSAL OLARAK UZUN ÖMÜRLÜ TASARIM İÇİN JAPON SANATI VE ESTETİĞİNİ KEŞFETMEK
EXPLORING JAPANESE ART AND AESTHETIC AS INSPIRATION FOR EMOTIONALLY DURABLE DESIGN

Author : Özkan BAL - Yazar: Pui Ying KWAN Çeviren : Özkan BAL
Number of pages : 517-529

Abstract

Hızla değişen toplumumuzda, insanlar kalıcı bir ilişki kurmak için her zamankinden daha fazla zorlanmaktadırlar. Bu sadece insanlar arasında değil, insanlar ve nesneler arasında da olan bir durumdur. İnsanların aşırı üretimi, büyük bir atık miktarıyla sonuçlanmaktadır. Kullanıcıların nesneleri atmasının nedeni, onlar ile artık duygusal bir bağlarının kalmadığını düşünmeleridir. Çoğu insan eşyaların üretim aşaması kısmından kopuk olduğundan, imalat sürecinde ki atıkların imhası ve ürünlerin kullanım ömürleri sona erdiğinde çevreye zarar vermesi gibi üretimin görünmez tarafını anlamak onlar için zordur. Bu durum insanları çevreye karşı duyarsızlaştırmaktadır. Bu yazıda, öncelikle "duygusal dayanıklı tasarım" (Chapman,2005) fikri ele alınacaktır. Makale, "Wabi-sabi", "Ma", "Kawaii" gibi çeşitli Japon Estetiğinin inceliklerini ve "Kintsugi" gibi geleneksel Japon sanatını keşfetmeye odaklanacaktır. Bu makalenin amacı, Japon Sanat ve Estetiğinin arkasındaki ruhu keşfederek uygulamaya koymaktır.

Keywords

Duygusal Dayanıklı Tasarım, Japon Estetiği, Tüketim

Read:795

Download: 300

Atıf Bulunamadı