GÖRSEL SANATLARDA ESER SAHİPLİĞİ

Author:

Number of pages: 405-425
Year-Number: 2020-100

Abstract

Büyük sanatçıların eserlerini kopyalamak, teknik beceriyi arttırmanın yanında sanatsal eğitimin bir parçasıdır. Her sanatçı başka bir sanatçının eserinden ilham kaynağı alabilir; kendi eserlerinde o sanatçılara göndermeler yapan birçok öğe kullanabilir. Bu, başka bir sanatçıya öykünmenin bilinen yollarındandır. Bazıları ise bu eserlerin tümüyle aynısını yaparak kopyalamaktadır. Bu da özgün bir üslup olarak sunulmaktadır ve gizlice yapılmaktadır. Olay sahtecilik olarak isimlendirilmektedir. Konu hukuksal bir olay olarak tanımlanmaktadır. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar, FSEK’da düzenlenen hukuk ve ceza davalarıyla koruma altına alınmıştır. Özel hukukta fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakların ihlali halinde tecavüzün ref’i (FSEK m. 66-68), tecavüzün men’i (FSEK m. 69), tazminat (FSEK m. 70/1-2) ve temin edilen kârın devri (FSEK m. 70/3) davalarını açabilmek söz konusudur. Bu haklar sınai hakları ve telif haklarını kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı, görsel sanat eserlerinin yeniden üretim ve sahteciliği örneklerle ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında düzenlenen eserin hususiyetini açıklamaya çalışmaktır.

Keywords

Abstract

Copying the works of great artists is a part of artistic education as well as increasing technical skill. Each artist can be inspired by the work of another artist; He can use many items in his works that make references to those artists. This is a well-known way to emulate another artist. Some of them replicate these works by doing exactly the same. This is presented as an original style and is done secretly. The event is called fraud. The issue is defined as a legal event. Rights on intellectual and artistic works are protected by civil and criminal cases organized by FSEK. In the case of violation of the rights in intellectual and artistic works in private law, the refusal of rape (FSEK art. 66-68), the prohibition of rape (FSEK art. 69), compensation (FSEK art. 70 / 1-2) and the transfer of the profit obtained (FSEK art. 70/3). These rights include industrial rights and copyrights. The aim of this study is to explain the reproduction and forgery of visual art works with examples and to explain the nature of the work organized under the Law No. 5846 on Intellectual and Artistic Works (FSEK).

Keywords