GÖRSEL SANATLARDA ESER SAHİPLİĞİ
OWNERSHIP IN VISUAL ARTS

Author : Esra BADEMCİOĞLU
Number of pages : 405-425

Abstract

Büyük sanatçıların eserlerini kopyalamak, teknik beceriyi arttırmanın yanında sanatsal eğitimin bir parçasıdır. Her sanatçı başka bir sanatçının eserinden ilham kaynağı alabilir; kendi eserlerinde o sanatçılara göndermeler yapan birçok öğe kullanabilir. Bu, başka bir sanatçıya öykünmenin bilinen yollarındandır. Bazıları ise bu eserlerin tümüyle aynısını yaparak kopyalamaktadır. Bu da özgün bir üslup olarak sunulmaktadır ve gizlice yapılmaktadır. Olay sahtecilik olarak isimlendirilmektedir. Konu hukuksal bir olay olarak tanımlanmaktadır. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar, FSEK’da düzenlenen hukuk ve ceza davalarıyla koruma altına alınmıştır. Özel hukukta fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakların ihlali halinde tecavüzün ref’i (FSEK m. 66-68), tecavüzün men’i (FSEK m. 69), tazminat (FSEK m. 70/1-2) ve temin edilen kârın devri (FSEK m. 70/3) davalarını açabilmek söz konusudur. Bu haklar sınai hakları ve telif haklarını kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı, görsel sanat eserlerinin yeniden üretim ve sahteciliği örneklerle ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında düzenlenen eserin hususiyetini açıklamaya çalışmaktır.

Keywords

Görsel sanatlar, eser sahipliği, eser hususiyeti, mali ve maddi haklar

Read:746

Download: 283

Atıf Bulunamadı