E-İÇERIKLE GENEL BIYOLOJI DERSINE YÖNELIK Z- KITAP OLUŞTURMAYA YÖNELIK BIR PROJE ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2019 -99
Number of pages: 218-232
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Genel Biyoloji dersi içerik bakımından öğrencilerin ya da öğrenim gören bireyler tarafından algılanması, ifade edilmesi ve öğrenilenlerin yaşama geçirilmesi bakımından oldukça güç olan derslerden biridir. Bu güçlüğü giderebilmek ve kalıcı bir eğitim sağlayabilmek için yıllarca bu ders üzerinde farklı stratejilerle eğitim sağlanmış ve bilgiler kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmaya çalışılmıştır. Son yıllarda ise gelişen teknolojinin eğitim sisteminde kullanılması amaçlanılarak çeşitli projeler geliştirilmiştir. Bu konuda yapılan en büyük projelerden biri ise Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketinin (FATİH Projesi) uygulamaya geçirilmesi olmuştur. Bu uygulama, eğitimde teknolojinin kullanılması ile stratejileri teknolojiyle birleştirmiş böylece öğrenilen bilgileri daha etkili ve kalıcı hale getirmiştir. Bunun sonucunda da gerek eğitimci açısından gerekse öğrenci açısından öğretilen yada edinilen bilgiler daha kalıcı hale gelmiştir. Öğretim elemanı veya eğitimcilerin sadece var olan bilgileri birebir aktarması, teknolojiyi kullanma anlamında hazırbulunuşluk seviyelerinin yetersiz olması ve örneklemine yönelik e-içerik oluşturamamalarından dolayı uygulamada çeşitli sıkıntılara neden olduğu fark edilmiştir. Bu araştırmada kullanılacak e-içerik yazılımı sayesinde her türlü seviyeye ve hazırbulunuşluk düzeyine yönelik olarak değiştirilebilen ayrıca öğretim elemanı/ eğitimci tarafından istenilen şekilde çeşitlilik oluşturularak zenginleştirilebilen (z-kitap) elde etmek amaçlanmıştır. Bu amaç gerçekleştirilirken, öğrenilmesinde ve algılanmasında en çok zorlanılan derslerden biri olan Genel Biyoloji dersi seçilmiştir. E-içerikle oluşturulan bu dersin içeriğini gerek görsel, gerekse duyuşsal gibi birden fazla duyu organlarına hitap ederek daha kalıcı hale getirmek amaçlanmıştır. Böylelikle öğrenilen bilgilere ulaşmada teknolojiden yararlanılmış olunmaktadır. Dersin öğretim üyesi/eğitimci tarafından ise hazır formattaki içeriği kullanmak yerine örneklemdeki hazırbulunuşluk seviyesine göre ayarlanıp, ders veren kişinin kendi yöntemine, hedefine ve içeriğine göre farklılık gösterebilen ve zenginleştirilebilen bir kitap haline gelmesi de projenin alan yazındaki ilk özgü değere sahip olması hususunda önemlidir. Böylelikle bu proje sonucunda literatür de ilk defa Genel Biyoloji dersine yönelik e-içerikle z-kitap (zenginleştirilmiş kitap) oluşturulması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

The General Biology course is one of the lessons in terms of content, which is difficult for the students or the students who are learning to perceive, express and realize the life of the learners. In order to be able to overcome this difficulty and provide a lasting education, this course has been provided with different strategies over many years and information has been tried to be transferred from memory to memory for a long time. In recent years, various projects have been developed with the aim of using the developing technology in the education system. One of the biggest projects in this regard has been the implementation of the Opportunities and Technological Improvement Movement (FATIH Project). This practice combines strategies with technology through the use of technology in education, thus making the learned information more effective and lasting. As a result, the information obtained from the educator's perspective or from the student's perspective has become more permanent. It has been noticed that instructional staff or trainers have caused a variety of difficulties in practice due to the fact that only existing information is not sufficient to convey information, the level of readiness in terms of using technology, and the lack of e-content for the sample. Through this e-content software, it is aimed to obtain a variety (z-book) that can be changed for every level and readiness level, and diversified as desired by the instructor / educator. While this aim is being realized, General Biology course which is one of the most difficult courses to be learned and perceived has been chosen. It is aimed to make the content of this course created with e-content appealing to more than one sensory organs like visual or sensory, making it more permanent.In this way, technology is utilized in reaching the learned information. It is also important for the course teacher / educator to have the first unique value of the field in the summer of the field so that the learner can adjust to the level of readiness in the sample instead of using the contents in the preformed form and become an enrichable book that can be differentiated according to his / her method, target and content. As a result of this project, for the first time in the literature, it is aimed to create z-book (enriched book) with e-content for General Biology course.

Keywords