ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2019 -99
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-18 20:37:36.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 580-594
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın hayatına getirdiği sayısız faydalara rağmen; kişinin teknoloji kullanımı üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ve teknolojiyi belirli ölçü ve sınırların dışında kullanması kişinin bazı olumsuzluklarla karşılaşmasına neden olmaktadır. Birey, internet ya da dijital ürünlere ulaşamadığında yoksunluk hissetmeye başladığı andan itibaren dijital bağımlılık yaşamaya başlamaktadır. Günümüzde diğer bağımlılık türleri kadar etkili bir sorun haline gelen dijital bağımlılık yalnızca teknoloji ile doğan kuşaklar için değil, teknolojiyle sonradan tanışan kuşaklar için de ciddi bir tehlike olmaktadır. Bu bağımlılığın dünyada en hızlı yayılan bağımlılıklardan biri olma özelliği taşıması, bu konudaki tehlikenin de büyüklüğünün göstergesini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Atça Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin dijital bağımlılık düzeyleri incelenecektir. Çalışmada, Arslan, Kırık, Karaman ve Çetinkaya tarafından 2015 yılında geliştirilen Dijital Bağımlılık ölçeği kullanılmıştır. 5’li likert ölçeğine göre hazırlanan ve toplam 29 sorudan oluşan ölçek sosyal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı ve günlük hayata etki boyutlarından oluşmaktadır. Örneklemin demografik özelliklerinin de ortaya koyulacağı çalışmada, katılımcıların dijital bağımlılık düzeyleri SPSS paket programıyla analiz edildikten sonra, çıkan sonuçlar doğrultusunda öneri ve çözüm önerileri sunulacaktır.

Keywords

Abstract

Despite the myriad benefits to human life; the loss of control over the use of technology and the use of technology outside of certain dimensions and limits cause the person to encounter some negativity. The individual begins to experience digital dependence from the moment he / she starts to feel deprived when he / she cannot reach internet or digital products. Digital addiction, which has become an effective problem today, is only for generations born with technology; There is also a serious danger for generations who are familiar with technology. The fact that this addiction is one of the fastest spreading addictions in the world constitutes the indicator of the magnitude of the danger. In this study, digital addiction levels of students studying at Atça Vocational School will be examined. In this study, Digital Addiction Scale developed by Arslan, Kırık, Karaman and Çetinkaya in 2015 was used. Prepared according to 5-point Likert scale; the scale consists of 29 questions and consists of social media addiction, game addiction and effect on daily life. Demographic characteristics of the sample will also be presented. After the analysis of the digital dependence levels of the participants by using the SPSS package program, suggestions and solutions will be presented in line with the results.

Keywords


 • Arslan, A., Kırık, A. M., Karaman, M. ve Çetinkaya, A. (2015). Lise ve üniversite öğrencilerinde dijital bağımlılık, UHİVE: Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Yaz, (s. 34 – 58).

 • Global Digital Report (2019). Digital in 2019, https://wearesocial.com/global-digital-report- 2019 (21.05.2019).

 • Vaghela, P.S. (2016). Digital Addiction: An Epidemic Of Digital World – An Article On Digital Addiction Among Generation D., National Conference Of MAnaging Business Through Digital Marketing In The Globalized Era, Vol.1, 2016.

 • World Health Organization (2018). Gaming Disorder, https://www.who.int/features/qa/gaming- disorder/en/ (17.03.2019)

                                                                                                    
 • Article Statistics