LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA İÇME DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS' SMOKING BEHAVIOR

Author : Fatma SİNECEN - Osman SİNECEN
Number of pages : 389-395

Abstract

Günümüzde en fazla kullanılan bağımlılık yapıcı maddeler arasında sigara başta gelmektedir. Elde edilmesi kolan olan sigaranın liselerde birçok öğrenci için özenti olarak başlandığı düşünülmektedir. Sigara kullanımın yaygınlaşarak devam etmesi ülkemiz için önem arz etmekte ve devlet politikası olarak sigaraya savaş açılmaktadır. Sigaranın ilerleyen yaşlarda sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu çalışmada liselerde öğrenim gören öğrencilerin sigara içme davranışlarının ve sigaranın olumsuz etkilerine yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Denizli merkezde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören 425 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin algı düzeylerinin belirlemek için araştırmacılar tarafından belirlenen beş maddelik bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Denizli merkezde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören 425 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin cinsiyetleri, sınıf düzeyleri, anne ve baba eğitim durumu, ailenin ekonomik durumu ve sigara içme davranışlarına yönelik olarak elde betimsel istatistikler olarak gösterilmiştir. Veri toplama araçları olarak; araştırmacı tarafından geliştirilen “ortaöğretim öğrencilerinin sigaranın sağlığa olan zararları hakkındaki bilgi düzeylerini belirleme” anketi kullanılmıştır. Öğrenciler sigara içmenin verdiği sağlık sorunlarına karşı oluşturulan bilgi düzeyleri incelendiğinde öğrencilerin en fazla kabul ettikleri sorun sigara içilen ortamın çocuklar için zararlı olduğudur. Ayrıca sigara içmenin sağlığa zararlı olduğu ve hamileyken içilen sigarın bebeğe arar vereceği sorunlarına yüksek oranda katıldıkları görülmüştür. Oluşturulan model öğrencilerin sigara içme davranışlarının % 8,2’sini açıklamakta (Nagelkerke R2) ve sigara içme davranışına sahip olan öğrencilerin % 81’ini doğru olarak sınıflandırmaktadır. Yapılan çalışmada sigara içmenin lise öğrencilerinde giderek artığı ve sigara içmede arkadaş çevresinin önemli olduğu ortaya konulmuştur. Ankete katılan öğrencilerin sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bildikleri ve buna rağmen sigara kullandıkları ortaya konulmaktadır. Sigara döneminde kritik bir dönem olan lise döneminin dikkat edilmesi gerekmektedir. Sigaraya başlamanın en fazla görüldüğü dönem lise dönemi olarak görülmektedir.

Keywords

Sigara İçme, Lise Öğrencileri, Davranış

Read:787

Download: 268

Atıf Bulunamadı