DÜŞEY SİRKÜLASYON ELEMANI OLMANIN ÖTESİNE GEÇEN MERDİVENLER
STAIRS MORE THAN A VERTICAL CIRCULATION ELEMENT

Author : Ece Sinem ARIK - Pınar ÖKTEM ERKARTAL
Number of pages : 372-388

Abstract

Merdiven; önce insanların barınmak için yaptıkları mekanları yükseğe taşımak, ve yüksekteki isteklerine erişmelerini sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Daha sonraki dönemlerde tanrıya, kutsal saydıkları şeylere ulaşmak ve güçlerini sergilemek için basamaklarla yükseltilmiş tapınaklar inşa etmişlerdir. Başlarda sınırlı malzeme ve basit formlarla inşa edilen merdivenler, endüstri dönemi sonrasında betonarme ve çeliğin kullanılması ile farklı biçimler ve dokular kazanmıştır. Mimarlık disiplini içinde her zaman çok önemli bir yere sahip olan bu yapı elemanı her zaman toplumun kültürel, dinsel ve linguistik yapısıyla içiçe olmuştur. Bu sebeple merdiven kendi işlevinin yanında semantik, sembolik ve psikolojik alt kimliklerle donanmıştır. Kimi zaman bir toplumun hafızasına yer eden bir anıt, kimi zaman da bir sanat eserinin en önemli düşüncesini betimleyen bir sanat objesi olmuştur. Mimari olarak da mekanı tanımlayan, mekanı etkileyen hatta mekanı oluşturan merdivenler, bu haliyle bir yapı elemanı olmanın ötesine geçmiştir. Bu çalışmada merdivenin sembolik, estetik, sanatsal, anıtsal, deneysel ve çok fonksiyonlu olma özellikleri örnekler üzerinden vurgulanarak literatürde yer alan sınıflandırmalara alternatif bir sınıflandırma önerilmektedir.

Keywords

Sembolik, Heykelsi, Sanatsal, Anıtsal, Merdiven

Read:842

Download: 292

Atıf Bulunamadı