HASTALIKLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYAN MODELLER VE YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ

Author:

Year-Number: 2019 -99
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-23 17:22:40.0
Language : Türkçe
Konu : EKONOMİ
Number of pages: 191-207
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ulusal hastalık yükünün ve hastalıkların tedavisi için ayrılan kaynak miktarının belirlenmesi, hem toplumun sağlık statüsünün belirlenmesinde hem de etkin kaynak dağılımının sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Ulusal hastalık yükündeki artış, hastalıkların tedavisi için ayrılan kaynak miktarını artırarak doğrudan doğruya, emek verimliliği ve emek arzını olumsuz bir şekilde etkileyerek dolaylı bir şekilde ulusal gelir düzeyini etkilemektedir. Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yaşlanan nüfusun artması hem yerel ekonomilerde hem de dünya genelinde sağlık harcamalarının artmasına neden olmuştur ve sağlık harcamalarının 2050'li yıllarda kamu bütçesiyle karşılanamayacak boyutlara ulaşması beklenmektedir. Bu bağlamda ulusal hastalık yükünün ve her bir hastalık için ayrılan kaynak miktarının belirlenmesi etkin kaynak dağılımının sağlanabilmesi için gereklidir. Türkiye'de ulusal hastalık yükü araştırmaları yapılmakta ve hastalıkların tedavi edilebilmesi için farklı tedavi yöntemleri önerilmektedir. Ancak; hem harcama bazında hem de sağlık statüsü kazanımları açısından etkin kaynak dağılımını sağlayacak politika önerilerinin geliştirilemediği görülmektedir. Türkiye'de hastalıkların ekonomik maliyetlerini inceleyen çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Hastalık yükündeki artışların ekonomik karar birimlerinin zamanlar arası tüketim ve yatırım tercihlerini nasıl etkilediğini inceleyen herhangi bir çalışmaya da rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı hastalıklar ve ekonomik büyüme arasındaki etkileşimi sağlayan mekanizmalarının nasıl çalıştığını teorik yaklaşımlar çerçevesinde ele almaktır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar hastalıkların ekonomik karar birimlerinin gelir ve harcama akımlarını olumsuz etkileyerek ekonomi büyümeyi azaltıcı etkiler yarattığını ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

Determination of the national burden of disease and the amount of resources allocated for the treatment plays an important role both in determining the health status of the society and in ensuring the efficient resource allocation.İncreasing of the national burden of disease affects the naional income level indirectly by increasing the amount of resources allocated for the treatment of diseases, directly affecting labor productivity and labor supply.The increasing of aging population due to the development of science and technology has led to an increase in health expenditures both in local economies and worldwide and it is expected that health expenditures will reach the dimensions that cannot be met by public budget in 2050s. In this context, the determination of the national burden of disease and the amount of resources allocated for each disease is necessary to ensure efficient resource allocation. The national burden of disease studies has carried out in Turkey and different treatment methods are recommended for the treatment of diseases.However; It can be seen that policy proposals that provide effective resource allocation in terms of both expenditure and health status gains cannot be developed. The number of studies examining the economic costs of the disease in Turkey is quite limited. it has not been conducted study that examine how the increases in the burden of disease affect intertemporal consumption and investment preferences of economic decision-makers.The purpose of this paper is to discuss how the transmission mechanisms that provide the interaction between diseases and economic growth work within the framework of theoretical approaches. İn this context, the results of the study prove that diseases negatively affect income and expenditure flows of economic decision units and reduce economic growth.

Keywords