TATAR SANATÇISI DERDMEND’İN ŞİİR ESTETİĞİ ÜZERİNE

Author:

Year-Number: 2019 -99
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-13 02:31:19.0
Language : Türkçe
Konu : Çağdaş Türk Edebiyatları
Number of pages: 40-47
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

XX. yy. başı Tatar edebiyatının en önemli sanatçılarından olan Derdmend (Zakir Remiyev), Tatar lirik ve felsefi şiirin kurucularından sayılır. Eserlerinde daha çok yaşam anlamı hakkındaki dünya görüşünü yansıtan şair, yaratıcılığında söz ve şekil türüne çok önem verir. Her söze derin anlam katan sanatçının poetikasını dünya, yaşam ve doğa hakkındaki tasvirler, orijinal buluşlar ve söz sanatları oluşturur. Kendisine özgü tasvir üslubuna sahip olan Derdmend, şiir estetiğinde Şark edebiyatı (Fars, Arap ve Türk edebiyatları) geleneklerini devam ettirmekle birlikte, duygularını ve dünya tablosunu yeni şekilde, Batılı bir muhtevada aktarır. Edebi dilin tüm zenginliklerini ve halkın konuşma dilinin en güzel cevherlerini eserlerine ayrı bir ses ahengi içerisinde yerleştirir. Çalışmada Derdmend’in iletmek istediği düşüncelerini yansıtmada kullandığı söz sanatları, onun edebiyata bakışı ve şiirlerinin estetik değeri ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

Among the most important artists in the Tatarian Literature of the Early Twentieth Century, Zakir Remiyev or Derdmend is regarded as one of the founders of Tatarian lyrical and philosophical poetry. He reflects upon his pieces of work his world view mostly regarding the meaning of life and highlights types of wording and structure in his creativity. The poetica of the artist who assigns a profound meaning into every word consists of the descriptions about world, life, and nature, the original inventions, and the figures of speech. Having a special style of depiction, Derdment maintains the traditions of Eastern Literature (i.e. Persian, Arabian and Turkish literatures) and however passes down his own sentiments and world picture in a new form and in Western context. He embeds into his works all the richness of literary language and the quintessential examples of local vernacular in a special euphony. In the present study, we aim to examine and discuss the rhetorics that Derdment employs to express his own opinions, his perspective on literature, and the aesthetic value of his poems.

Keywords