TASARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE YÖNELİK TASARIMCI YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2019 -99
Number of pages: 26-39
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kaynakların az kullanımıyla, faydalı sonucu elde etmek amacı taşıyan sürdülebilirlik kavramı, insan hayatının ve doğal dengenin devamlılığı açısından önem taşımaktadır. Giyim alanında sürdürülebilirlik; giysi hammaddesinden başlayarak, giysinin üretimi, dağıtımı, satışı, kullanım ömrü ve sonrasında gerçekleştirilecek olan değerlendirme ile geri dönüşüm yöntemlemlerini ve bu basamaklarda kullanılan teknikleri kapsamaktadır. Çevresel zararlarının boyutları nedeniyle ikinci büyük sektör olarak bilinen tekstil ve giyim sektörünün, bu nedenle, öncelikleri arasında sürdürülebiliğin ilk sırada yer alması gerekmektedir. Giysi üretiminin odak noktası olan tasarımcıların da sürdürülebilirliğe ilişkin görüş, tutum ve uygulamalarının işletmelerin sürdürülebilirlik stratejilerini destekler nitelikte olması bu noktada ayrı bir önem taşımaktadır. Giysi tasarımcılarının sürdürülebilirliğe yönelik bakış açıları ve uygulamalarının değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışmada; Ankara ve İstanbul’da hazır giyim üretimi yapan 49 işletmelerin tasarımcılarına araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ölçme aracı uygulanmıştır. Elde edilen veriler Sosyal Bilimler İstatistik Paketi (SPSS) kullanılarak analiz edilmiş, tablolar halinde sunularak yorumlanarak öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

The concept of sustainability, which aims to achieve optimal results with minimum uses of resources, is significant for the continuation of human lives and the natural balance. In clothing industry, sustainability encompasses the processes starting with the raw material, the manufacturing of cloth, its distribution, marketing, lifetime, and possible recycling methods used afterwards. Consequently, it is essential for clothing industry, notoriously known as the second biggest regarding the extent of its environmental damage, to prioritize sustainability. Therefore, it is particularly important that the views, attitudes and practices of clothing designers are compatible with sustainability strategies of the clothing manufacturers. Aiming to evaluate the views and practices of designers, this study has implemented assessment tools developed by the researches, to designers of 49 ready wear sector, in İstanbul and Ankara. The data was analysed through SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) and presented through charts with interpretations and further suggestions.

Keywords