TASARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE YÖNELİK TASARIMCI YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF DESIGNER APPROACHES REGARDING SUSTAINABLE DESIGN

Author : Emine KOCA - Berna YILDIRIM ARTAÇ - Cantürk ÖZ
Number of pages : 26-39

Abstract

Kaynakların az kullanımıyla, faydalı sonucu elde etmek amacı taşıyan sürdülebilirlik kavramı, insan hayatının ve doğal dengenin devamlılığı açısından önem taşımaktadır. Giyim alanında sürdürülebilirlik; giysi hammaddesinden başlayarak, giysinin üretimi, dağıtımı, satışı, kullanım ömrü ve sonrasında gerçekleştirilecek olan değerlendirme ile geri dönüşüm yöntemlemlerini ve bu basamaklarda kullanılan teknikleri kapsamaktadır. Çevresel zararlarının boyutları nedeniyle ikinci büyük sektör olarak bilinen tekstil ve giyim sektörünün, bu nedenle, öncelikleri arasında sürdürülebiliğin ilk sırada yer alması gerekmektedir. Giysi üretiminin odak noktası olan tasarımcıların da sürdürülebilirliğe ilişkin görüş, tutum ve uygulamalarının işletmelerin sürdürülebilirlik stratejilerini destekler nitelikte olması bu noktada ayrı bir önem taşımaktadır. Giysi tasarımcılarının sürdürülebilirliğe yönelik bakış açıları ve uygulamalarının değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışmada; Ankara ve İstanbul’da hazır giyim üretimi yapan 49 işletmelerin tasarımcılarına araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ölçme aracı uygulanmıştır. Elde edilen veriler Sosyal Bilimler İstatistik Paketi (SPSS) kullanılarak analiz edilmiş, tablolar halinde sunularak yorumlanarak öneriler getirilmiştir.

Keywords

Moda, Hazır Giyim, Sektör,Tasarımcı, Sürdürülebilirlik

Read:1251

Download: 646