ÖĞRENEN ÖRGÜT BOYUTLARI ARASINDA İLİŞKİ ETKİNLİĞİ ANALİZİ
RELATIONSHIP EFFICIENCY ANALYSIS BETWEEN LEARNING ORGANIZATION DIMENSIONS

Author : Furkan Fahri ALTINTAŞ
Number of pages : 198-211

Abstract

Günümüz dünyasında organizasyonların öğrenmeleri çok önem kazanmaktadır. Çünkü organizasyonlar, çevresindeki değişkenleri kontrol altına almak, çevrenin baskısını azaltmak ve çevreye uyum sağlamak için öğrenmek zorundadırlar. Aksi takdirde organizasyonlar öğrenme sağlayamazlar ise kurumsal kuram çerçevesinde eşbiçimcilik ve meşruiyet, koşul bağımlılık kuramına göre çevreye uyum sağlayamazlarsa sonunda ekolojik kuram çerçevesinde ölebilmektedirler. Bu kapsamda Senge (2013) öğrenen örgütü 5 boyutta incelemiştir. Senge, (2013) bir örgütün öğrenen örgüt olması için söz konusu 5 disiplinin birbirinden bağımsız ayrı uygulanmasından ziyade, belirttiği 5 disiplinin birbirleri ile ilişkili olacak şekilde uygulandığında bir organizasyonun öğrenen organizasyon olmasında daha anlam kazanacağını belirtmektedir. Dolayısıyla Senge (2013), bir organizasyonun öğrenen organizasyon olması için öğrenen örgüt boyutlarının birbirlerini tamamlamasının gerekli olduğunu belirtmektedir. Organizasyonlar, öğrenen örgüt boyutlarının birbirlerini etkileyecek uygulamalarda öğrenen örgüt boyutları arasındaki ilişkileri etkilemeyecek fazla etkilerden kaçınmalıdırlar. Çünkü aksi durumda bu durum organizasyonlar için maliyet oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, Karabük demir-çelik fabrikasında çalışanların öğrenen örgüt boyutlarını algılamaları kapsamında ilk olarak öğrenen örgüt boyutlarının birbirlerine olan etkileri ve ilişkileri kanonik korelasyon tekniği ile elde edilmiştir. Sonrasında ise, öğrenen örgüt boyutları arasında ilişki etkinliğinin ölçülmesi için veri zarflama yöntemi uygulanmıştır. Sonuçlara göre, kişisel ustalık (KU) ile takım halinde öğrenme boyutları (THO) ve zihni modeller (ZM) ile takım halinde öğrenme boyutları (THO) arasında ilişki etkinliği sağlanmış olup, diğer öğrenen örgüt boyutları arasında ilişki etkinlikleri sağlanamamıştır. Dolayısıyla kişisel ustalık (KU) ile takım halinde öğrenme boyutları (THO) ve zihni modeller (ZM) ile takım halinde öğrenme boyutları (THO) birbirlerini tamamlamasında Karabük demir-çelik fabrikasına gereksiz maliyet oluşturmamıştır. Buna karşım diğer öğrenen örgüt boyutları arasındaki ilişkiler etkinlik sağlamadığından söz konusu diğer öğrenen örgüt boyutlarının birbirlerini tamamlamasında Karabük demir-çelik fabrikasına gereksiz maliyet oluşturmuştur.

Keywords

Organizasyon, Öğrenme, Öğrenen Örgüt, İlişkiler, Etkiler.

Read:1066

Download: 386

Atıf Bulunamadı