ÇİZGİ ROMANLAR VE GRARİK ROMANLAR BAĞLAMINDA ANLATISAL İKONİK VE GÖRSEL GRAFİK DİLİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2020-109
Number of pages: 284-300
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anlatım olarak insan zihnine benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken çizgi romanlar, anlatısal ikonik ve görsel grafik dilin birleşmesiyle resmedilen imgelerdir. İnsanlar, zihinlerine aldıkları her türlü bilgiyi tıpkı çizgi romanlar gibi panellerden oluşan bir bilgi ağı içerisine hikaye olarak kaydetmektedirler. Günümüzde de çoğu okuyucu bu yüzden düz yazıdansa, hem yazı hem de görselden oluşan bu grafik dili okumayı tercih etmektedir. Fakat çizgi roman ve grafik romanlar, tanım olarak İngilizcede olmasa bile Türkçe’de bazen karışıklığa sebep olabilmektedir. Bu karışıklık eleştirel olarak değerlendirildiğinde; çizgi roman ve grafik romanların, metinsel ve grafik dilinin birbirinden ayrılmasına rağmen farklı alt türlerde tekrar “çizgi roman” teriminin kullanılmasından ve her şeyi çizgi roman kavramı altında birleştirmekten kaynaklanan bir sorun ortaya çıkarmaktadır. İngilizcede “Comics" olarak ifade edilen çizgi roman kavramı ile “Graphic Novel” olarak ifade edilen grafik romanlar, genel özellikleriyle değerlendirildiğinde her birinin kendi bağlamına yerleştirilmesi gereken farklı metinsel ve görsel yapılar olduğu açıktır. Dolayısıyla her birinin ayrı kategorilerde incelenmesi, çizgi roman teriminin ayırt edilmeden her yerde kullanımından kaynaklanan karışıklığını önlemeye yardımcı olacaktır. Tüm bu bilgilerden yola çıkarak bu makalede öncelikle, çizgi roman ve grafik roman kavramları arasındaki ayrım açıklanacaktır. Daha sonra çizgi roman kavramı ve grafik roman etrafında toplanan farklı metin türlerinin “ikonik ve grafik dilin” birbirinden ayrılarak farklı alanlara dahil edilmesinin gerekliliği tartışılacaktır. Ayrıca Craig Thompson’a ait “Habibi" adlı grafik roman ile Devrim Kunter’in “Seyfettin Efendi ve Olağan Üstü Maceraları/Yeditepe Canavarı” adlı çizgi romanı örnek olarak incelenecektir.

Keywords

Abstract

The comic books that draw attention with their similarity to the human mind are the images depicted by the combination of iconic and graphic language. Today, most readers therefore prefer to read this graphic language, which is both text and visual, rather than writing. But comic books and graphic novels can sometimes cause confusion in Turkish language, even if not in English. When this confusion is evaluated critically; Although comics and graphic novels, textual and graphic language are separated from each other, it is due to the use of the term comics again in different subtypes and combining everything under the concept of comics. When the comics concept expressed in English as “Graphic novel” and “Comics” are evaluated with their general characteristics, it should be remembered that each of them has different textual and visual structures that should be placed in its own context. Therefore, examining each of them in separate categories will help to avoid confusion arising from the use of the term comic book everywhere. Based on all this information, this article will first explain the distinction between comics and graphic novel. Then, the concept of comics and graphic novel collected around the different types of “iconic and graphic language” to be separated from each other will be discussed in different fields. In addition, Craig Thompson’s graphic novel “Habibi” and Devrim Kunter’s comic book “Seyfettin Efendi and his Extraordinary Adventures/Yeditepe monster” will be examined as an example.

Keywords