ÇİZGİ ROMANLAR VE GRARİK ROMANLAR BAĞLAMINDA ANLATISAL İKONİK VE GÖRSEL GRAFİK DİLİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF NARRATIVE ICONIC AND GRAPHIC LANGUAGES IN THE CONTEXT OF COMICS

Author : Aylin Güngör
Number of pages : 284-300

Abstract

Anlatım olarak insan zihnine benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken çizgi romanlar, anlatısal ikonik ve görsel grafik dilin birleşmesiyle resmedilen imgelerdir. İnsanlar, zihinlerine aldıkları her türlü bilgiyi tıpkı çizgi romanlar gibi panellerden oluşan bir bilgi ağı içerisine hikaye olarak kaydetmektedirler. Günümüzde de çoğu okuyucu bu yüzden düz yazıdansa, hem yazı hem de görselden oluşan bu grafik dili okumayı tercih etmektedir. Fakat çizgi roman ve grafik romanlar, tanım olarak İngilizcede olmasa bile Türkçe’de bazen karışıklığa sebep olabilmektedir. Bu karışıklık eleştirel olarak değerlendirildiğinde; çizgi roman ve grafik romanların, metinsel ve grafik dilinin birbirinden ayrılmasına rağmen farklı alt türlerde tekrar “çizgi roman” teriminin kullanılmasından ve her şeyi çizgi roman kavramı altında birleştirmekten kaynaklanan bir sorun ortaya çıkarmaktadır. İngilizcede “Comics" olarak ifade edilen çizgi roman kavramı ile “Graphic Novel” olarak ifade edilen grafik romanlar, genel özellikleriyle değerlendirildiğinde her birinin kendi bağlamına yerleştirilmesi gereken farklı metinsel ve görsel yapılar olduğu açıktır. Dolayısıyla her birinin ayrı kategorilerde incelenmesi, çizgi roman teriminin ayırt edilmeden her yerde kullanımından kaynaklanan karışıklığını önlemeye yardımcı olacaktır. Tüm bu bilgilerden yola çıkarak bu makalede öncelikle, çizgi roman ve grafik roman kavramları arasındaki ayrım açıklanacaktır. Daha sonra çizgi roman kavramı ve grafik roman etrafında toplanan farklı metin türlerinin “ikonik ve grafik dilin” birbirinden ayrılarak farklı alanlara dahil edilmesinin gerekliliği tartışılacaktır. Ayrıca Craig Thompson’a ait “Habibi" adlı grafik roman ile Devrim Kunter’in “Seyfettin Efendi ve Olağan Üstü Maceraları/Yeditepe Canavarı” adlı çizgi romanı örnek olarak incelenecektir.

Keywords

Çizgi roman, Grafik roman, Grafik dil, İkonik dil.

Read: 77

Download: 44