MÜZİKAL TÜRÜNÜ BELİRLEYEN ÖZELLİKLER

Author:

Year-Number: 2019 -99
Number of pages: 171-182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzikal tiyatro dünya sanat kültürleri sırasında önemli mevkide olmuş, farklı aşamalarda ortaya çıkan müzik türleri sayesinde daha da olgunlaşmış ve tiyatronun bir alt türü olarak süreklilik sağlamıştır. Müzikal tiyatronun en ünlü ve talep edilen alt türlerinden biri, Avrupa ve ABD’de ortaya çıkan Müzikal’dir. Müzikal, sanatın sentez halindeki dallarından biridir. Bu açıdan kendi içinde tiyatro, müzik, koreografi, parlak sahne efektleri, dramaturji ve opera sanat dallarının birçok ifade aracılığını taşımaktadır. Bu araştırmada müzikolojinin tarihsel yöntemi ile ilgili kaynaklar analiz edilerek Müzikal’in üslup özelliklerine dair veriler toplanarak betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, Müzikal’in üslup özelliklerine dair bulgular, ebedi konular içermesi, yerellik, farklı müzik türleri, koreografi ve danslar, montaj tekniği, özel şarkı sıralaması, dans eden korodur. Bu bulgular ise Müzikal’i diğer sahne türlerinden ayıran özellikler olarak belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Musical theatre has been important during world art cultures, matured further thanks to the music genres emerging at different stages and provided continuity as a subgenre of theatre. One of the most famous and demanding subgenres of musical theatre is the Musical, which originated in Europe and the United States. The musical is one of the synthesized branches of art. In this respect, it has many expressions of theatre, music, choreography, brilliant stage effects, dramaturgy, and opera. In this study, sources related to the historical method of musicology were analyzed, and data on the stylistic features of the musical were collected and analyzed by descriptive analysis technique. As a result of the research, findings on the stylistic features of the musical, including eternal subjects, locality, different musical genres, choreography, and dances, assembly technique, special song ranking, dance choir. These findings have been identified as features that distinguish Musical from other scene genres.

Keywords