TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN HELÂL TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2019 -99
Number of pages: 396-409
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı yapılan literatür taraması sonucunda elde edilen bilgiler dahilinde Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinin helâl turizm kapsamında verdikleri hizmetleri ortaya koymaktadır. Afyonkarahisar’da merkezde yedi (7) adet faaliyet gösteren otel işletmeleri üzerinde durulmakta, Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren otel işletmelerinin helâl turizm kapsamında sundukları hizmetleri belirlemek amacıyla yapılan araştırmada, ilgili otel işletmelerinin özellikle üst kademe ve orta kademe yöneticilere ulaşılamayan zamanlarda ise ön büro elemanları ile haberleşme sağlanarak istenilen bilgilere ulaşılması düşünülmüştür. Tablolaştırılan bu boyutlarda otellerde verilen hizmetler sunulmuştur. Buna göre, helâl turizm kapsamında verilen hizmetler incelendiğinde ise otel işletmelerinin hemen hemen tümünde odalarda dini gereçlerin bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda ve edinilen mesleki tecrübe ile birlikte bu araştırmanın yapılacak olan çalışmalara katkı sağlayacağı ve Afyonkarahisar’daki beş yıldızlı otellerde helâl turizm konseptinde verilen hizmetleri ortaya koyması açısından önemli olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to provide the services provided by the five star hotel companies operating in Afyonkarahisar within the scope of halal tourism within the context of the information obtained as a result of the literature survey. In Afyonkarahisar, there are seven (7) hotel businesses operating in the center, and in the research conducted to determine the services offered by the hotel businesses operating in Afyonkarahisar within the scope of halal tourism, it is thought that the related hotel businesses will be able to reach the desired information by providing communication with the front office staff, especially atServices provided in hotels of these sizes tabulated are offered. According to this, when the services provided within the scope of halal tourism are examined, it is determined that almost all hotel businesses have religious materials in the rooms. It is thought that as a result of litareture screening and with the professional experience gained, this research will contribute to the studies and will be important in terms of revealing the services provided in halal tourism concept in the five star hotels in Afyonkarahisar.

Keywords