İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTER TIBBİ MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM LABORATUVARI RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Author :  

Year-Number: 2019 -99
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-01 14:29:53.0
Language : Türkçe
Konu : İş Sağlığı ve Güvenliği
Number of pages: 522-533
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İş sağlığı ve güvenliği kavramının ülkemizde gelişmesi ile tüm çalışma alanlarında önleme ve iyileştirme çalışmaları uygulanmaya başlanmıştır. Çalışma hayatında insana gelebilecek zararların önlenmesi veya mümkünse ortadan kaldırılması iş sağlığı ve güvenliğinin temel hedefini oluşturmaktadır. Laboratuvar ortamı çalışanlar için psikolojik/bedensel olarak zorlayıcı faktörler barındırmakla birlikte, tehlikeler ile iç içe olan bir çalışma alanıdır. Laboratuvar çerçevesinde karşılaşılabilecek riskler biyolojik, kimyasal, fiziksel, ergonomik risk etmenleri olarak 4 gruba ayrılabilir. Bu risk grupları çalışanlar için çok fazla yaralanma ihtimali içermektedir. Sağlık hizmetleri alanındaki eğitim laboratuvarlarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının önemi anlaşılarak önerilere uyumun bu istenmeyen durumlara karşı mücadele de etkin yollardan biri olduğu gözlenmiştir. Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitim Laboratuvarı gibi özellikle sağlık alanında hizmet veren ve orta riskli olarak kabul edilen kurum veya kuruluşlardaki gerçek risklerin etkin olarak belirlenebilmesi amacıyla bu merkezlerde yapılan iş sağlığı ve güvenliği alanındaki daha ileri araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu makalede, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitim Laboratuvarında yapılan risk analizi ve değerlendirme çalışması hakkında bilgiler verilmiştir.

Keywords

Abstract

Prevention and improvement works have started in parallel with the development of occupational health and safety concept in our country. The main objective of occupational health and safety is to prevent or eliminate possible damages to people in working life. While the laboratory environment contains psychological / physically challenging factors for the employees, it is a working area that is intertwined with the hazards. The risks that may be encountered in the laboratory can be divided into 4 groups as biological, chemical, physical and ergonomic risk factors. These risk groups have a high probability of injury for employees. The importance of occupational health and safety practices in education helth laboratories has been observed that compliance with recommendations is one of the effective ways of combating these unwanted situations. Further researches in the field of occupational health and safety are needed in order to effectively identify the real risks in the institutions or organizations that provide services in the health field such as Medical Microbiology Training Laboratory. In this article, information about risk analysis and evaluation study performed in Istanbul Aydın University Medical Microbiology Education Laboratory is given.

Keywords


 • Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Yönetmeliği. (2013). Ankara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı .

 • Çiçek, Ö. (2016). Dünya'da ve Türkiye'de İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 106-129.

 • Gerek, N. (2006). İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını. 3.Baskı.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. (2012). ANKARA: Resmi Gazete.

 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Türkiye'deki Tarihsel Gelişimi. (2019, 09 01). teoriosgb: http://www.teoriosgb.com/is-sagligi-ve-guvenliginin-turkiye-deki-tarihsel-gelisimi/ adresinden alındı

 • Özkılıç, Ö. (2005). Ö. Özkılıç içinde, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk. İstanbul: TİSK Yayınları.

 • Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Güvenlik Rehberi. (2016). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi.

                                                                                                    
 • Article Statistics