PROFESYONEL SES KAYIT STÜDYOLARINDA BAĞLAMA (SAZ) KAYIT VE MİKS YÖNTEMLERİ
BAGLAMA (SAZ) RECORDING AND MIXING METHODS IN PROFESSIONAL AUDIO RECORDING STUDIOS

Author : Hasan DELEN
Number of pages : 102-109

Abstract

Bu araştırma, profesyonel ses kayıt stüdyolarında görev alan uzmanların, bağlama kayıt ve miks anındaki kullandıkları yöntemler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Böylelikle gerek müzik teknolojileri alanındaki öğrencilere ve eğitmenlere, gerekse bu alana ilgi duyan amatörlere literatür desteği sağlaması açısından önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu amaç doğrultusunda yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla, Türkiye’nin farklı illerde bulunan ve profesyonel stüdyolarda görev alan 20 tonmayster/ses mühendislerinin görüşleri alınmıştır. Elde edilen görüşlere içerik analizi yapılmıştır. Böylelikle benzer verileri gruplar çerçevesinde bir araya getirerek bulgulara ulaşılmıştır. Geniş diyaframlı kondansatör mikrofonları tercih ettikleri, en çok bağlamanın sapı ile göğsün birleştiği bölgeye konumlandırdığı, belirli bir equalizer tekniği uygulamadığı, en çok optik (opto) kompresör türünü tercih ettikleri ve miks esnasında efekt işlemcilerden çoğunlukla reverb ve delay tercih ettikleri sonuçlarına varılmıştır.

Keywords

Bağlama, Kayıt Yöntemleri, Miks Yöntemleri, Müzik Teknolojileri, Ses Kayıt Stüdyosu

Read:1131

Download: 436

Atıf Bulunamadı