KIERKEGAARD FELSEFESİNDE BİREYİN “ETİK VAROLUŞ” TARZININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2019 -99
Number of pages: 505-521
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kierkegaard, çağının hâkim düşünce geleneği karşısındaki sorgulayıcı tavrı ve insanın yaşam alanına dönük önemli düşünceleri ile felsefe tarihinde yerini almıştır. O diyalektik ve ironik yöntemi, edebi üslupla birleştirdiği eserleri ile okuyucuyu, kendi yaşamına dönük içsel bir sorgulamaya çağırmaktadır. Onun özellikle Kant ve Hegel’in aklı merkeze alan felsefeleri karşısında geliştirdiği, bireyin varoluşunu anlamlandırmaya yönelik öznel hakikat anlayışı, bizi yeniden insanın doğasını düşünmeye zorlamaktadır. Kierkegaard, bir öğreti niteliği taşımayan ahlak anlayışında, evrensellik ve akılsallık ilkelerini tartışmaya açar. O yaşam alanında bireyin içsel yönelimi sonucu yaptığı seçim ve eylemleri, kendi hakikatine ulaşması noktasında değerli bulur. Bu çalışmada Kierkegaard felsefesine bütünlüklü bir yapı kazandıran varoluş alanları içerisinde bireyin etik konumu ele alınırken, ‘etiğin askıya alınışı’ problemi ile Kierkegaard’ın hedef olduğu eleştiriler değerlendirilecektir. Evrensel etik değerler karşısında bireyin Tanrı huzurunda varoluşunu öne çıkaran Kierkegaard’ın yaşam alanına dönük radikal görüşleri, yaşayan somut bir birey olabilmenin çağımızda

Keywords

Abstract

Kierkegaard has taken its place in the history of philosophy with its questioning attitude towards the dominant tradition of thought of the age and important thoughts about human life. He calls the reader to an internal questioning of his own life with his works that combine dialectic and ironic method with literary style. His understanding of subjective truth, for making existence of individual meaningful, which he developed especially against Kant and Hegel’s ratio-centered philosophies, compels us to consider the nature of human again. Kierkegaard leads the discussion of the principles of universality and rationality in the non-doctrinal morality. He finds valuable that individual's choices and actions as a result of internal orientation in the living space, in terms of reaching his own truth. In this study, while examining the ethical position of the individual within the realms of existence that gives Kierkegaard philosophy an integrated structure, ‘the problem of suspension of ethics’ and the criticisms that Kierkegaard is targeted will be evaluated. Kierkegaard's radical views on the field of life, which emphasize the existence of the individual in the presence of God in the face of universal ethical values, will continue to be discussed with the quality of balance in the face of the lost importance of being a concrete individual in our age.

Keywords