MERSİN- MUT HACI AHMETLİ MAHALLESİ DOKUMALARININ KOMPOZİSYON KURGUSU

Author:

Year-Number: 2019 -99
Number of pages: 466-484
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bugüne kadar dokumayla ilgili yapılan araştırmalarda araştırmanın kapsamına giren dokumalar genel olarak kompozisyon teknik ve malzeme vb. incelenmiştir. Bu bakış açısının değişmesi, dokumalara estetik yorum yapabilmek için tarihi, sosyal kültürel gelişimini anlamak için elbette önemlidir. Bu araştırmada ise Mersin- Mut Hacı Ahmetli Mahallesi’nde alan araştırması yapılarak ait 10 dokuma seçilmiş kompozisyon kurguları tasarım ilkeleri açısından incelemeye çalışılmış ve sonuca gidilmiştir. Bu araştırmada dokumaların tasarım ilkelerinin uygulanması açısından bir model oluşturma gayreti taşınmaktadır. Tasarımda kullanılan tasarım ilkeleri; Tekrar, Ritim, Denge (Simetrik Denge/Asimetrik Denge), Zıtlık (Renk zıtlık/Ölçüde zıtlık/ Yön zıtlık) Birlik, Egemenlik, Uygunluk, Koram. Bizim bu çalışmamızda Prof.Dr. İlham Enveroğlu ile dokumaya uygunluk bakımından Kompozisyon, Tekrar, Ritim, Denge (Simetrik Denge/Asimetrik Denge), Zıtlık (Renk zıtlık/Ölçüde zıtlık/ Yön zıtlık) Birlik, Egemenlik, Uygunluk ilkeleri belirlenmiştir. Bu ilkeler altında incelemek dokumalara farklı bir estetik yorumu getirecektir. İyi bir tasarımda tamamının ya da bir kaçının olması gereken bu ilkeler dokumayla ilgili literatürlerde olmasa da pratikte uygulanmış olduğunu görmekteyiz. Geçmişte tasarım ilkeleri dikkate alınmadan ortaya çıkarılan dokumalar tasarım ilkelerine uygun olarak tasarlandığında yeni bir bakış açısının ortaya çıkacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The researches about that have been conducted so far are generally focused on the weaving in that research with composition techniques and materials. It is very important to change this perspective to understand historical, social, and cultural development for making aesthetic comment on weaving. In this study, the composition of the selected-10 weaving belonging to Mersin- Mut Hacı Ahmetli District was investigated in terms of the design principles. In this research, an effort was shown to create a model in terms of applying the design principles of weaving. Design principles used in design include Repetition, Rhythm, Balance (Symmetric Balance / Asymmetric Balance), Contrast (Color contrast / Contrast in size / Direction contrast) Unity, Sovereignty, Compliance, Koram. In our study, we, with Prof.Dr. Ilham Enveroglu, determined the principles of Composition, Repetition, Rhythm, Balance (Symmetric Balance / Asymmetric Balance), Contrast (Color Contrast / Contrast to Size / Direction Contrast). Studying under these principles would bring a different aesthetic comment toweaving. Even though these principles that should be all or a few in a good design are not in the literature related to weaving, they have been practically applied. It is thought that a new perspective will emerge when the weaving that were made in the past without the design principles are designed with the designed principles

Keywords