KYZİKOS HADRİAN TAPINAĞI’NIN ALT YAPISI VE SÜTUN BAŞLIKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN ANALYSIS ON THE LOWER STRUCTURE AND COLUMN HEADS OF THE KYZİKOS HADRIAN TEMPLE

Author : Korkmaz MERAL - Nurettin KOÇHAN
Number of pages : 27-45

Abstract

Roma İmparatoru Hadrian'ın MS 124 yılında çıktığı Anadolu gezisi sırasında Kyzikos’a geldiğinde maddi yardımda bulunması üzerine Mimar Aristainetos denetiminde tapınağın inşasına yeniden başlanır. Kazılarda ele geçen mimari parçalara göre tapınak büyük oranda Antoninler Dönemi’nde inşa edilmiş, ancak bitirilememiştir. Çünkü kazılar sırasında tamamen işlenmiş örneklerin yanı sıra, yarı işlenmiş veya çizilip ama hiç işlenmemiş örnekler bulunmuştur. Tapınağı’nda korinth başlıklarının altına denk gelen sütun tamburlarına amphoralar (!) işlenmiştir. Sütun başlığına iki sıra akanthus yaprağı işlenmiştir. Kalathos taban bileziğinin hemen üstünden çıkan akanthus yapraklar, yaprak uçlarının kırılmış olmasının da gösterdiği gibi, çok plastik verilmiştir. Bu nedenle de damarları dar ve derin oyulmuş, bunun sonucunda da ışık-gölge etkisi görülür. Bu da MS 2. yüzyılın ikinci yarısının özelliğidir. Abaküse lesbos kymationu ve ince boş silme sonrası üstte ion kymationu işlenmiştir. Lesbos kymationu yani yürek-dil motifinde yüreğin orta damarının derin oyularak ayrılmamasına karşın, dil motifi parçalanmaya başlamıştır. Ancak genel olarak yozlaşmanın fazla olmadığı dikkati çekmektedir. Abakus kısmında yer ala yumurta bezemesi uzun, çanak yüzeyinin düz, yanlara yayvan işlendiği ve çanakların alt silmeye değen kısımda ince ve silmeye yapışık verildiği görülür. Ok uçlarında temren kısmının yana-geriye uzanan kanat kısımlarının verilişi, temrenin uzun ve uç kısmının sivri olmaması, sapın geçirildiği kısmın yaklaşık üçgen şeklinde olması da dönemin üslup özelliğine uyuyor. Tapınağın sütun başlıklarının stilistik karşılaştırmaları, altın yaldızlı başlık parçasının MS 150-160, tam sütun başlığının da MS 160-170, genel olarak başlıkların MS 150-170 yılları arasında yapılmış olabileceklerini gösteriyor.

Keywords

Kyzikos, Hadrian Tapınağı, korinth başlığı, akanthus yaprağı, Aristainetos.

Read:1140

Download: 393

Atıf Bulunamadı