KYZİKOS HADRİAN TAPINAĞI’NIN ALT YAPISI VE SÜTUN BAŞLIKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 27-45
Year-Number: 2020-100

Abstract

Roma İmparatoru Hadrian'ın MS 124 yılında çıktığı Anadolu gezisi sırasında Kyzikos’a geldiğinde maddi yardımda bulunması üzerine Mimar Aristainetos denetiminde tapınağın inşasına yeniden başlanır. Kazılarda ele geçen mimari parçalara göre tapınak büyük oranda Antoninler Dönemi’nde inşa edilmiş, ancak bitirilememiştir. Çünkü kazılar sırasında tamamen işlenmiş örneklerin yanı sıra, yarı işlenmiş veya çizilip ama hiç işlenmemiş örnekler bulunmuştur. Tapınağı’nda korinth başlıklarının altına denk gelen sütun tamburlarına amphoralar (!) işlenmiştir. Sütun başlığına iki sıra akanthus yaprağı işlenmiştir. Kalathos taban bileziğinin hemen üstünden çıkan akanthus yapraklar, yaprak uçlarının kırılmış olmasının da gösterdiği gibi, çok plastik verilmiştir. Bu nedenle de damarları dar ve derin oyulmuş, bunun sonucunda da ışık-gölge etkisi görülür. Bu da MS 2. yüzyılın ikinci yarısının özelliğidir. Abaküse lesbos kymationu ve ince boş silme sonrası üstte ion kymationu işlenmiştir. Lesbos kymationu yani yürek-dil motifinde yüreğin orta damarının derin oyularak ayrılmamasına karşın, dil motifi parçalanmaya başlamıştır. Ancak genel olarak yozlaşmanın fazla olmadığı dikkati çekmektedir. Abakus kısmında yer ala yumurta bezemesi uzun, çanak yüzeyinin düz, yanlara yayvan işlendiği ve çanakların alt silmeye değen kısımda ince ve silmeye yapışık verildiği görülür. Ok uçlarında temren kısmının yana-geriye uzanan kanat kısımlarının verilişi, temrenin uzun ve uç kısmının sivri olmaması, sapın geçirildiği kısmın yaklaşık üçgen şeklinde olması da dönemin üslup özelliğine uyuyor. Tapınağın sütun başlıklarının stilistik karşılaştırmaları, altın yaldızlı başlık parçasının MS 150-160, tam sütun başlığının da MS 160-170, genel olarak başlıkların MS 150-170 yılları arasında yapılmış olabileceklerini gösteriyor.

Keywords

Abstract

When the Roman Emperor Hadrian came to Kyzikos during his Anatolian tour in 124 AD, he helped to rebuild the temple under the supervision of the Architect Aristainetos. According to the architectural pieces found in the excavations, the temple was built largely during the Antonine Period, but could not be completed. Because during the excavations, as well as fully processed specimens, semi-processed or drawn but never processed samples were found. Amphoras were processed to the column drums which are under the Corinthian heads of the temple. A lot of plastic is given, as shown by the fact that the acanthus leaf ends, which are immediately above the Kalathos base ring and are processed in two rows, are broken. The narrow and deep carving of leaf veins increased the light-shadow effect. This is the characteristic of the second half of the 2nd century AD. Abakuse lesbos kymation and fine blank removal followed by ion kymation have been processed. Although the middle vein of the heart was not deeply carved in the heart-tongue motif in Lesbos kymation, the language motif began to disintegrate. However, it is noteworthy that corruption in general is not much. It is seen that the egg decoration in the Abakus section is long, the surface of the bowl is flat, the sides are spread out and the bowls are touched to the lower part of the wipe and attached to the wipe. At the arrowheads, giving the protruding side and backward to the wing parts, the long and the tip of the foundation is not sharp, and the part where the handle is about to be triangular, conforms to the style of the period. The stylistic comparisons of the column capitals to the temple show that between 150-170 AD, the golden gilded headpiece can be made between 150-160 AD and the full column head between 160-170 AD.

Keywords