ORGAN VE DOKU BAĞIŞININ SAĞLIK PROFESYONELLERİN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: 2019-10-27 02:25:36.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim
Number of pages: 130-141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma sağlık profesyonellerinin organ ve doku bağışına ilişkin görüş ve farkındalık düzeylerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Aralık 2018- Ocak 2019 tarihleri arasında doktor, diş hekimi, eczacı ve hemşire, fizyoterapist, organ ve doku nakli koordinatörü, koordinatör yardımcısı ve sağlık yöneticisi meslek gruplarından dokuz kişi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplam görüşme süresi 151,97 dakika sürmüştür. Yapılan görüşmeler sonucunda beş ana boyut belirlenmiştir. Bunlar; “Bilgi Düzeyi, Üç Boyutta Tutum, Tutuma Yön Verenler, Mesleki Faaliyetler ve Öneriler” olarak sıralanmıştır. Bu boyutlar daha sonra alt kategorilere ayrılmıştır. Çalışmaya katılan tüm meslek gruplarının gözünden organ ve doku bağışının önündeki en önemli engeller; beyin ölümü tanı belirsizliği, bağış eğitimi veren kişilerin yetersizliği, beyin ölümünden sonra organ ve doku alınış biçimi ve dini açıdan tatmin edici bir netliğin olmaması şeklinde sıralanmıştır. Ayrıca organ ve doku bağışının ülke genelinde artırılması için farklı etki alanlarına sahip sağlık meslek gruplarının, ortak bilgilendirme ve yönlendirme paylaşımı yapabilecekleri platformlar ve bunları oluşturacak koordinasyon birimlerine ihtiyaç gözükmektedir.

Keywords

Abstract

This study aimed to determine the level of awareness and awareness of health professionals regarding organ and tissue donation. Interviews were held between December 2018 and January 2019 with doctors, dentists, pharmacists and nurses, physiotherapists, organ and tissue transplant coordinators, assistant coordinators and health managers. The total interview time was 151.97 minutes. As a result of the interviews, five main dimensions were determined. These; “Knowledge Level, Attitude in Three Dimension, Attendants, Professional Activities and Recommendations sıralan. These dimensions are then subdivided into categories. The most important barriers to organ and tissue donation from the eyes of all professional groups participating in the study are; uncertainty of diagnosis of brain death, the inadequacy of people providing donation training, removal of organs and tissues after brain death and lack of religious satisfactory clarity. In addition, in order to increase organ and tissue donation throughout the country, it is recommended to establish coordination units that will create platforms where health professionals groups with different domains can share joint information and guidance.

Keywords