GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETİNE ETKİSİ VE DEVLET ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2019 -99
Number of pages: 440-454
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Girişimcilik konusu yaratmış olduğu katma değer açısından hem kişiler hem de devletler için önemli bir yere sahiptir. Girişimcilik ülkelerin ekonomik kalkınmalarının temelini oluşturmaktadır. Buna istinaden günden güne gelişen girişimcilik konusu her kesimi etkisi altına almaktadır. Bireylerin sahip olduğu bir takım kişilik özellikleri onların girişimcilik niyetlerini etkilemektedir. Bu çalışmada, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, risk alma, bağımsızlık arzusu, içsel kontrol odağı, belirsizliğe karşı tolerans ve kendine güven alt başlıkları altında incelenen kişilik özelliklerine ilaveten, literatürde incelenen tüm girişimci kişilik özellikleri açıklanmıştır. Araştırma yüz yüze anket şeklinde toplamda 400 kişiye uygulanmıştır. Bunlardan 5 tanesi eksik cevap verdiği için araştırma dışı bırakılmıştır. Analiz sonuçlarına etki eden kişi ayısı toplamda 395’tir.

Keywords

Abstract

Entrepreneurship has an important place for both individuals and governments in terms of the added value it creates. Entrepreneurship is the basis of the economic development of countries. Accordingly, the subject of entrepreneurship that develops day by day affects every segment. Some personality traits of individuals affect their entrepreneurial intentions. In this study, all the entrepreneurial personality traits examined in the literature were explained in addition to personality traits under the headings of innovation, need to succeed, risk taking, desire for independence, internal locus of control, tolerance to uncertainty and self-confidence. The research was applied to a total of 400 people in the form of a face-to-face survey. 5 of them were excluded from the research due to incomplete answers. The total number of people who influence the analysis results is 395.

Keywords