DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARDA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2019 -97
Number of pages: 178-190
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özel eğitimde amaç bireyde var olan potansiyeli geliştirip; bağımsız bir birey olmasına yardımcı olarak onu topluma kazandırmaktır. Görsel sanatlar uygulamaları özel gereksinimli bireylere pek çok bilgi, beceri ve deneyim katarken gündelik hayatlarını kolaylaştırmaktır. Başarı duygusunu tadan birey, kendini gerçekleştirdiği için sosyal yaşama uyum sağlamaya başlayıp; mutlu, özgüvenli ve cesaretli olur. Bu araştırma; Down sendromlu çocukların görsel sanatlar uygulamalarından en üst düzeyde yararlanmaları ve görsel sanatlar eğitiminin gelişimlerindeki önemini ortaya çıkarmakta amaçlanmıştır. 2019 yılında Hatay ilinde bulunan Umut Damlaları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yer alan 12-18 yaş aralığındaki 8 Down sendromlu çocuğa 4 ay boyunca uygulanan görsel sanatlar çalışmaları ile onların gelişimlerine katkısı araştırılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Resimlerin analizinde ise betimsel analiz metodu uygulanmıştır. Gözlem, görüşme ve uygulamaya dayalı bir araştırma yapılmıştır. Sonuçta görsel sanatlar etkinlikleri çocuklara beceri kazandırırken onları motive etmektedir. Görsel sanatlar eğitim çocuklarda sabır, el becerisi gibi yetileri de arttırdığı verilerine ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of special education is to develop the potential of the individual and to help him become an independent individual. Visual arts applications provide individuals with special needs with a lot of knowledge, skills and experience while facilitating their daily lives. The individual who tastes the sense of success starts to adapt to social life because he realizes himself and becomes happy, self-confident and courageous. This research is intended to help children with Down syndrome benefit from visual arts practices at the highest level and to reveal the importance of visual arts education in their development. In 2019, 8 children with Down syndrome in the 12-18 age range in the Umut drops special education and Rehabilitation Center in Hatay province were investigated for 4 months and their contribution to their development was investigated through visual arts studies. Qualitative research method was used in this research. The method of descriptive analysis was applied in the analysis of the pictures. Research based on observation, interview and practice has been conducted. As a result, visual arts activities give children skills while motivating them. Visual arts education in children, such as patience and dexterity, also increases the data has been reached.

Keywords