TÜRKİYE’DE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NA GÖRE MEMURLARIN DİSİPLİN VE CEZAİ SORUMLULUĞU

Author:

Year-Number: 2019 -99
Number of pages: 305-322
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimlilik içerisinde yürütülmesinde büyük bir rolü ve sorumluluğu bulunan devlet memurlarının, kamu için istenilen düzenin sağlanması adına, disiplin mevzuatına uygun davranışlar sergilemeleri önemlidir. Memurlar için, Kanun’da belirlenen kurallara aykırı davranışlar sergileme durumu “disiplin suçu”nu oluşturmaktadır. Bu durumun oluşması halinde, “uyarma” cezasından “memurluktan çıkarılma” cezasına kadar öngörülen bir cezanın, hukuksal çerçeve içerisinde ve kanuna uygun süreçler işletilerek verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda hazırlanan makalede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun son haline göre memurların disiplin ve cezai sorumluluğu ele alınmış ve disiplin mevzuatındaki kavramlar ile disiplin soruşturma aşamalarındaki önemli durumlar masaya yatırılarak disiplin cezaları konusu genel bir perspektiften incelenmiştir.

Keywords

Abstract

It is important that civil servants, who have a major role and responsibility in the efficient and efficient execution of public services, behave in accordance with the disciplinary legislation in order to maintain the desired order for the public. For civil servants, behaviors that violate the rules defined in the Law constitute “disciplinary offense”. If this occurs, a penalty foreseen from the ”warning” penalty to the “dismissal from the civil service” should be given within the legal framework and in accordance with the law. In this article, According to the latest version of the Civil Servants Law No. 657, the disciplinary and criminal responsibility of civil servants were discussed and the concepts in the disciplinary legislation and important situations in the disciplinary investigation stages were discussed and the subject of disciplinary punishment was examined from a general perspective.

Keywords