ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIKLARI PROBLEMLER: YABANCI DİLLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORUNLARI

Author:

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: 2019-10-27 02:26:14.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri (Yabancı Diller Eğitimi)
Number of pages: 119-129
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemleri, problem düzeylerini incelemek, bu sorunları çeşitli değişkenler açısından irdelemek ve ortaya çıkacak bulgular çerçevesinde gençlere yönelik gelecekteki programlara ve hizmetlere katkı yapmaktır. Bu amaçla, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde 2017-2018 öğretim yılında öğrenim gören, 146’ sı kadın, 50’ si erkek, olmak üzere toplam 196 öğrenciye ulaşılmıştır. Veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu ve Problem Alanları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22 programından yararlanılmıştır. Bulgular, öğrencilerin ekonomik, akademik, pisko-sosyal, yaşam/sağlık ve kültürel/boş zaman gibi sorunları olduğu ve bu problemlerden ekonomik, sosyal ve akademik problemlerin ilk üç sırada yer aldığını göstermiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the problems and the problem levels of university students, to examine these problems in terms of various variables and to contribute to the future programs and services for young people within the framework of the findings. For this purpose, 196 students (146 female and 50 male) in Gazi University Gazi Faculty of Education Department of Foreign Language Education in 2017-2018 academic year, have been consulted. Personal Information Form and Problem Areas Scale were used to collect data. SPSS 22 program was used for data analysis. Findings indicated that students had problems such as economic, academic, psycho-social, life / health and cultural / leisure time and economic, social and academic problems were among the top three

Keywords